ZŠ Horšovský Týn
třída 5.B

dokumenty školy

Základní informace:

Začátek vyučování v 7.50, ve třídě nejpozději v 7.45
Místní žáci vpuštěni do školní budovy v 7.30, družina a dojíždějící dříve

Mezi hodinami jsou přestávky, mezi 2. a 3. vyučovací hodinou je velká přestávka - děti svačí (ubrousek, vhodná svačina, pitný režim - čaj - podepsaný hrneček)

Konec vyučování podle rozvrhu hodin
Oběd

Po příchodu do školy - svršky se odkládají v šatně - uzamyká se, při odchodu ze školy si žáci vše odnášejí domů (i bačkory v sáčku)

Spojení mezi rodinou a školou prostřednictvím žákovské knížky a notýsku, v žákovské knížce vyplnit 1. stranu, dosažitelnost, vzadu přečíst školní řád a podepsat.
Každodenní kontrola žákovské knížky.

Nepřítomnost - nutno omluvit do 48 hodin, vždy zapsat do žákovské knížky - omluvný list. Jakékoliv omluvení, vzkaz a pod. - do žákovské knížky - jiná sdělení.

V ŽK mají nově žáci přidělenou zvláštní stránku - Žák zapomněl na vyučování. Prosím o pravidelnou kontrolu.

Po dobu žákovy nepřítomnosti je třeba průběžně doplňovat učivo do školních a pracovních sešitů.- domácí úkoly a cvičení dle webových stránek a poznámky zapůjčením sešitů od spolužáků.

V případě dotazů mne můžete kontaktovat na moji e-mailovou adresu: kaufnerovag@gmail.com


nahoru webmaster