ZŠ Horšovský Týn
třída 4.B

domácí úkoly
1/26    >>  >|
29.9.2020
MatematikaPro chybějící Šárku - doplnit v Početníku str.7 celou, trénovat násobení dvojciferných čísel a dělení se zbytkem, v PŘÍ přečíst str.6-7, ČJ - uč. str. 13/17 ústně a procvičovat vyjmenovaná slova
25.9.2020
MatematikaPro chybějící : doplnit v M PS na str. 31/1,2, na str. 6/3,4 a v Početniku na str. 7 (2 sloupce). Z čj trénovat pravopis VS po M a určování mluvnických kategorií u sloves. Z Vla pak světové strany.
23.9.2020
Český jazykPro chybějící Terezku: doplnit v M PS str.5 celou a na str.6/1,2, v Početník na str. 9 (2 sloupce). Procvičovat určování slovních druhů a mluvnických kategorií sloves.
18.9.2020
MatematikaPro chybějící: doplnit v M PS str.4 celou a v Početníku na str. 6 (první tři sloupce), str. 8 celou. Z matematiky opakovat násobilku, dělení. V ČJ jsem tento týden zkoušela na VS po M,P, příští týden se zaměříme na S,V,Z. Diktáty a pravopisná cvičení zatím budou zaměřena hlavně na VS po B,L. Postupně budeme přidávat již další probraná. Opakovali jsme společně také mluvnické kategorie podstatných jmen - pád, číslo, rod. O VLA jsme si vyšli na procházku po významných stavbách v Horšovském Týně.
17.9.2020
Český jazykPro chybějící: doplnit v M PS na str. 4/1 - 4, opakovat násobení, dělení, v Čj jsme psali diktát převážně spodobu hlásek. Ve Vla jsem opakovali světové strany, vysvětlovali rozdíl mezi glóbusem a mapou, ukazáli jsme si, k čemu slouží měřítko na mapě a jeho převádění. Poznámky dostanou nakopírované ve škole. Za DÚ z ČJ je dnes níže uvedený pracovní list (jedno cvičení) na určování rodu a čísla u podstatných jmen.
16.9.2020
Český jazykPro chybějící: doplnit v M PS celou str. 3, v Početníku na str.8 (druhý a třetí sloupec), psali jsme jinak prověrku na násobení, dělení, písemné sčítání a sudá, lichá čísla. V uč. ČJ si udělat ústně str. 11/11 a 12/13, v Čítance přečíst str. 8-9. Jinak jsme trénovali opět spodobu hlásek na konci a uvnitř slov.
Procvičování na odkazu: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/parove-souhlasky/souhrnne-procvicovani/cviceni.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/%C5%BD-%C5%A0/cviceni.html
15.9.2020
Český jazykPro chybějící: posílám DÚ za dnešní i včerejší den, tudíž Viktorka a Gabča, které byly včera ve škole si plní pouze to, co nemají hotové. Protože dětí chybí opět hodně, zasílám většinu prací z vyučování.
Český jazyk - u zadaného textu určit slovní druhy (nad slova čísly), procvičit pravopis vyjmenovaných slov po L (viz odkaz pod textem v příloze), dále jsme dnes psali diktát na spodobu slov- zasílám jako doplňovací cvičení Prázdninová zábava, trénovat řadu vyjmenovaných slov po M,P (zkouším). Dále si každý samostatně určil dnes z řady slov slovesa a podstatná jména, poté jsme si připomněli rody podstatných jmen - nejprve jsme určovali společně, poté třídili slova samostatně (viz cvičení).Uč. str. 11/10 a.
Matematika - bude probíhat každý den krátké cvičení na opakování sčítání, odčítání do 100 zpaměti, násobení a dělení zpaměti, probrali jsme znovu a opakovaně procvičili písemné sčítání a odčítání s přechodem, dnes jsme si připomněli velkou násobilku a dělení - viz příloha, v uč. jsme udělali na str. 8/5-8 (zápis, výpočet, zkouška, znázornění, odpověď) a v PS z M jsme vyplnili na str. 3/1-3.Klasické dělení a násobení musí umět zpaměti již od druhé třídy, stále opakujeme, začnu zkoušet písemně!
Čtení - samostatná práce (Pirátský tým - viz příloha) a v Čítance jsme přečetli, určili rýmy a sloky na str. 7 v písni Dělání, poté jsme si píseň zazpívali.
Pří - posílám v příloze poznámky k přepsání a naučení.
11.9.2020
Český jazykPro chybějící: M - doplnit v Početníku na str. 6 (pouze první sloupeček) a na str.8 (pouze první sloupeček), opakovali jsme písemné odčítání do sešitu Mš, připomněli jsme si základy z geometrie - označování a pojmenování bodů, tvarů, úseček a přímek. Narýsovali obrázek do sítě v malém sešitu na geometrii (viz příloha v e-mailu), ČJ - uč. str. 10 celá, str. 11/9 b,c,d,e (ústně či na fólii), pravopis VS po L, tvoření slov příbuzných k zadanému slovu, vyznačení kořene, ve VLA jsme opakovali orientaci - světové strany - diktát, hry.
10.9.2020
Český jazykPro chybějící: ČJ - uč. str. 9/7, 10/8 (doplnit první odstavec na fólii a zdůvodnit nahlas), v e-mailu budete mít zaslaný diktát, děti si ho tedy také mohou vyzkoušet napsat doma, v M - Početník str. 4,5, uč. str. 7/2, ve VLA jsme opakovali učivo ČR a o městě H. Týn (poznávání památek - z 3. ročníku, počet obyvatel, historie - pověst O bílé paní) Pověst Vám zašlu též do e-mailu.
9.9.2020
Český jazykPro chybějící: Dnes nabudu zasílat žádný e-mail. Dělali jsme cvičení z tabule. Namísto toho si mohou děti procvičit pravopis VS po B opět na internetových odkazech, které jsem Vám již zaslala. Jinak jsme se v ČJ zabývali opakováním kořene slova, hledáním slov příbuzných, tvarem slova (viz záznam v Přehledníčku), v uč. ústně či na fólie udělat str. 8/5,6.
V matematice jsme pracovali s řádovým počitadle - vyzkouší si ve škole. Opakovali jsme velkou násobilku zpaměti (příklady typu 60.4, 810:9, 240:60...). Z uč. jsme udělali celou str.6.
Kdo má doma Čítanku, přečte si str. 3-7.
1/26    >>  >|

nahoru webmaster