ZŠ Horšovský Týn
třída 3.B

domácí úkoly
1/24    >>  >|
29.1.2020
Český jazykDomácí úkoly si prosím po dobu mé nemoci pokuste zajistit od spolužáků. Z M dostaly děti nové pracovní sešity a paní učitelky se jistě budou snažit držet přibližně stejné tempo v obou třídách po dobu, co budou děti rozdělené. Děkuji za pochopení
22.1.2020
Český jazykPro chybějící: doplnit v M PS str. 44, 31/1,2,3 a 32/7,9,10, v PRV PS str.28/2, trénovat rozlišování přírodniny, suroviny a výrobku, v uč. ČJ 83/2a ústně se zdůvodněním a str.87/5 (doplnit + určit slovní druhy).Trénovat určování podstatných, přídavných jmen, sloves, předložek a spojek. Z AJ PS - 23,24,25 a uč. 21,22.
21.1.2020
Český jazykPro chybějící: doplnit v ČJ PS VS 11/9 a 15/3, v M PS 32/1,2,3,4,5,6,8 a 33/3 (první sudoku), dále jsme začali odčítání do 100 s přechodem přes základ (typu 65 - 28), v UČ ČJ zkusit 80/1a,b, 82/5,83/2b a 84/3. V PRV jsme začali probírat neživou přírodu - konkrétně přírodniny, suroviny a výrobky. Doplnit v PS PRV str.27.
15.1.2020
MatematikaPro chybějící: je třeba si doplnit poznámky a obrázky v Přehledníčku a geometrii, v PS M doplnit vše do str. 30 a na str.31/12,13,14, v Početníčku pak máme hotovo vše od str.7, v ČJ uč jsme si dnes udělali na str. 79/4 a v ČJ PS VS pak 10/6,7 a 14/1. Z PRV jsme psali testík na řazení oděvů a obydlí od minulosti po přítomnost. Připomínám, že tento měsí mají číst děti jeden celý časopis dle vlastního výberu. Zápis do čtenářského deníku bude poté z něj. Dále jsme ve škole četli Modroočka do str.57.
18.12.2019
Český jazykV Početníčku je třeba doplnit str.5,6 a v PS VS str.8.
17.12.2019
Český jazykPro chybějící: doplnit v M str. 43, doplnit pracovní list s násobením a dělením 7. Z ČJ nadále trénovat pravopisná cvičení na VS.
16.12.2019
MatematikaPro chybějící:doplnit v M PS str. 28, v M uč. str. 40/6,7 a v ČJ PS VS - str.5/10 (nadále procvičovat násobilku 8,9 a vyjmenovaná slova B,F,L), dále bude třeba doplnit poznámky v PRV (ve středu prověrka na opakování z 2. ročníku - orientace v čase - roční období, měsíce, dny v týdnu, kolik čeho je atd.)
29.11.2019
Český jazykPro chybějící: doplnit v M PS vzadu str. 40 a 41, opakovat násobení a dělení 7, v ČJ jsme doprobrali vyjmenovaná slova po B, včetně dvojic - být-bít a podobně. Bude potřeba doplnit Přehledníček. Procvičujte si různá cvičení na VS po B. V PRV jsme dnes ukončili učivo o ČR. V pondělí zkouším na slova hymny a ve středu píšeme celkový test. V PRV PS doplnit str. 22 - 23/5. Dále děti mají za úkol naučit se básničku pro Mikuláše a napsat do deníku Jak se pečou lívance...
28.11.2019
Český jazykPro chybějící: dnes jsme dělali pouze do Přehledníčků a školních sešitů z tabule, v uč. ČJ mají děti za úkol přepsat str. 75/4
27.11.2019
MatematikaOmlouvám se, že jsem předchozí dva dny nenapsala, jezdila jsem domů až pozdě večer a úplně jsem na to upřímně potom zapomněla. Pro chybějící: doplnit v M PS doplnit vše do str. 24, v Početníku na str. 5/2 sloupce, v uč M str. 34-35, procvičovat nadále násobení a dělení 6 a učit se násobilku 7. V ČJ děláme převážně pravopisná cvičení a doplňovačky z tabule, takže jakýkoli procvičovací sešit na VS, v novém PS na VS doplnit str.2,3/3, bude třeba hodně doplnit poznámky v Přehledníčku a v sešitě na PRV, kde jsme probrali ČR.
1/24    >>  >|

nahoru webmaster