ZŠ Horšovský Týn
třída 5.B

domácí úkoly
1/57    >>  >|
8.4.2022
aktuální rozvrhVzkaz od paní učitelky Kopperbergové
1.2.2022
Český jazykVyznačte základní skladební dvojice. Určete slovní druhy. Vyber si pět sloves a pět podstatných jmen a urči mluvnické kategorie. Když jsem přeskakoval přes v-mol- a pařez- v lese, vesele jsem si hv-zdal. Pod os-kou se něco m-hlo. V-děs-l jsem se. Kdyb-ch neb-l pozorný, šlápl b-ch na ježka. Zm-je zas-čela a zm-zela za spadl-m- bukov-m- větvem-. Zastav-l jsem se. Srdce m- prudce b-lo. Na čele se m- objev-l- kapky potu. Po chv-l- jsem se opět v-dal k cíl-. Do tm- jsem chtěl dojít k příb-tku Jirkovy bab-čky, která b-dlela na v-v-šenině nad vs-. Zvony na kostelní v-žce v údol- zvonil-. Domů jsme přišl- až za tm-. V krbu plápolal- plameny a na zdi v-tvářel- zajímavé stíny.
MatematikaVypočítej: 76 541: 34= 90 342: 67= 47 356: 18= 679 503: 83= 530 072: 26= 427 773: 59= Jen k procvičení. Pokud si nebudete vědět rady, vypočítáme ve škole.
31.1.2022
PřírodovědaZasílám slíbená videa https://www.youtube.com/watch?v=NLiZDZ8wupc&t=89s https://www.youtube.com/watch?v=-z7lxRjVj6U
10.1.2022
aktuální rozvrhČJ - pololetní opakování, PS - str. 17/10c, M - dokončit v PS str. 24, slovní úloha, Pří - přečíst v uč. Počasí a podnebí, tropický podnebný pás + pustit si odkaz k tropickému pásuhttps://www.youtube.com/watch?v=NLiZDZ8wupc
7.1.2022
aktuální rozvrhPro chybějící: doplnit v M - PS str. 24/12,13,14,17 a dva postranní sloupce, ČJ - PS str. 20 celá, 21/4, 22/6, procvičovat pravopis - souhrn učiva, větný rozbor (vlastní cviení) VLA - opakovat světadíly, slepou mapu Evropy, atd. (pololetní testování z VLA proběhne v úterý), z M - opakovat konstrukce obdélníka, čtverce, trojúhelníku, obvody obsahy (vlastní cvičení), z ČJ je hlášen test na pondělí a z M na čtvrtek.
3.1.2022
aktuální rozvrhPro chybějící: NA ZÍTŘE PŘINÉST PŘEHLEDNÍČEK A ČTENÁŘSKÝ DENÍK! Zítra odpadá 5. vyučovací hodina a kroužek VV.
M - pořadí výpočtů (pracovní list)
ČJ - opakování přídavných jmen - druhy, stupňování (vlastní cvičení)
PŘÍ - pracovní list (doplnit podle uč. či spolužáků)
2.1.2022
ČteníInformace k preventivnímu antigennímu testování a trasování ve školách od ledna 2022
22.12.2021
aktuální rozvrhDomácí úkoly na prázdniny
Český jazykPracovní list (ČJ domácí) - pro chybějící v příloze, čtenářský deník - zápis za prosinec
MatematikaM - PS str. 22 celá
aktuální rozvrhPro chybějící: dobrovolné úkoly z dnešního dne
PřírodovědaPŘÍ a VLA - příprava na pololetní testy - opakování učiva z pololetí
21.12.2021
aktuální rozvrhPro chybějící: ČJ - diktát, pravopis přídavných jmen (vlastní cvičení), M - PS str. 21 celá (kromě cvičení 15) + str. 44/1,2,3,4, VLA - PL Polsko (zítra dodám ke stažení)
20.12.2021
aktuální rozvrhPro chybějící: doplnit v M PS str. 21/15,16,17 + postranní 2 sloupce (jeden zelený, jeden bílý), ČJ - tvoření přídavných jmen, slovní druhy, vzorce souvětí (vlastní cvičení), PŘÍ - doplnit poznámky od spolužáků
1/57    >>  >|

nahoru webmaster