ZŠ Horšovský Týn
třída 3.B

domácí úkoly
1/23    >>  >|
20.11.2019
Český jazykPro chybějící: v ČJ jsme nadále pracovali v Přehledníčku s vyjmenovanými slovy - psali k nim slova příbuzná, opakovali jsme spodobu, je potřeba opakovat druhy slov, vět. Z M jsme psali čtvrtletní práci, ale v uč. M jsme došli dělali v týdnu str. 31 - 33, v M PS je třeba dodělat str. 22/6 -12, trénovat slovní úlohy. V PRV jsme opakovali světové strany a začali učivo o ČR. Je třeba pak doplnit poznámky.
18.11.2019
Český jazykPro chybějící: doplnit v M PS str. 22/1-5, v uč.M si zkusit str. 29,30, trénovat násobilku 6,7, v ČJ umět řadu vyjmenovaných slov po B, vysvětlit význam slov, bude třeba doplnit přehledníček, v PRV opakovat světové strany, uč. PRV 16 - 18 přečíst.
15.11.2019
Český jazykPro chybějící: doplnit v M PS vše do str. 21, vzadu str. 40, opakovat násobky 6, v ČJ uč. str. 61 - 63, opakovat kořen slova, slova příbuzná a tvary slov str. 33, začali jsme vyjmenovaná slova po B - naučit se řadu zpaměti. Lepili a psali jsme si vše do Přehledníčku. Vyjmenovaná slova se prozatím mohou učit z poslední stránky učebnice ČJ (jen za dobytek jsme si přidali ZBYTEK). V PRV opakovat světové strany, v PS doplnit 15/6 a 16/8,9.
12.11.2019
Český jazykPro chybějící: doplnit str. 19 celou a str. 20/1, trénovat hlavně dělení čísly 0-5. V ČJ trénovat spodobu a řazení slov podle abecedy - str. 55 - 57. Z PRV pak bude třeba doplnit si poznámky v sešitě. Ve čtvrtek začneme probírat vyjmenovaná slova. Již nemohu déle čekat, než se mi vrátí všichni nemocní.
8.11.2019
Český jazykPro chybějící: Čj - uč. str. 34-37 (ústně), M PS str. 39, 19/1, procvičovat násobení, dělení, slovní úlohy, v Prv - opakovat budovy H.Týn, začali jsme světové strany (uč. str. 16 - směrová růžice), dále z Čj napsat vyprávění o knize na papír (příští trýden si jej budeme zapisovat do čt. deníku), přinést hrací kostku
5.11.2019
Český jazykPro chybějící: v uč. ČJ str. 52 -54, u cvičení 53/1 si zkusit určit slovesa, podstatná jména a přídavná jména. Z M stále opakovat násobení, dělení, řešení slovních úloh a příklady se závorkami. Přinést vyprávění o knize.
4.11.2019
MatematikaPro chybějící: doplnit v M PS str.18 (celou), opakovat násobení a dělení 0 - 5, rozpoznávání sudých a lichých čísel, z Čj opakovat rozpoznávání podstatných jmen, přídavných jmen a sloves.
1.11.2019
MatematikaPro chybějící: doplnit v M PS pouze str.18/1-4 (opakujeme sudá a lichá čísla), vzadu v geometrii pak stranu s "body" (cvičení 3-7), v Uč. ČJ jsme dokončili spodobu ž/š a h/ch (Omlouvám se, že nepíšu čísla stránek, zapomněla jsem učebnice ve škole.) Věřím, že to naleznete. Jinak jsme dělali převážně pracovní listy k Halloweenu. V PRV jsme se věnovali historickým budovám města Horšovský Týn. Na příští týden si děti mají opět přinést povídání o knize.
25.10.2019
Český jazykPro chybějící : doplnit v Pocetniku celou str. 4, v PS M str. 37 a str. 38/1,2. V Čj uč. Jsme procvicili cvičení na s podobu ď/ť a v/f. V prvouce jsme se bavili o historii města a významných budovách v něm. Za Dú na prázdniny mají list do měsíčního deníčku téma - Žiju s.... Mají napsat 7 vět, o tom, jak, s kým a kde žijí. Jací jsou členové rodiny... Dále si mají z Přehledníčku procvičit, jak poznat jednotlivé druhy slov - podstatná, přídavná jména, slovesa, spojky a předložky. Z matiky procvičovat dělení a násobení do 5. Krásné prázdniny!
18.10.2019
Český jazykPro chybějící: doplnit v M vše do str. 15, opakovat násobky 2-5, v geometrii doplnit v M PS str. 36 - 37/2, v ČJ si udělat ústně či na fólii cvičení 46/3a, v Čítance si mohou přečíst str. 25 - 28, v PRV doplnit poznámky od spolužáků a opakovat dopravní značky (přečíst v uč. str. 8-9)
1/23    >>  >|

nahoru webmaster