ZŠ Horšovský Týn
třída 4.B

domácí úkoly
|<  <<  2/52    >>  >|
2.6.2021
MatematikaMinutovky - str. 25/49a,b,c, uč. M - str. 94 ústně celá
Český jazykDokončit PL - přiložený dne 31.5. do matematiky (dodělat část z ČJ) + uč. str. 174/6a (vyhledat veškeré základní skladební dvojice)
ČteníVýtvarná výchova pro Šárku a Daníka Simkoviče (donést poté do školy) - dokreslit nedokončený obrázek dle fantazie
1.6.2021
Český jazykPL
MatematikaPL
31.5.2021
Český jazykDoplnit v novém PS str. 8, dokončit starý PS (zbývající cvičení - str. 28/5)
MatematikaVýpočet části z celku, písemné dělení, násobení, PL - matematické luštění
28.5.2021
Český jazykČJ PS str. 7/1,2,3, trénovat pravopis shody podmětu s přísudkem, přečíst si články o dětství Karla IV. (zkusit jednoduše každou kapitolu převyprávět)
MatematikaM PS str. 26, PL - střed úsečky, osa úsečky
VlastivědaDoplnit poznámky od spolužáků
27.5.2021
Český jazykČJ PS str. 6 dokončit celou, v posledním cvičení určit slovní druhy nad slova, trénování diktátů - shoda podmětu s přísudkem, větné rozbory
MatematikaOpakování zlomků - slovní úlohy z učebnice na zlomky, výpočty částí z celku, zápis, vyznačování, pamětné dělení mimo obor násobilky, písemné dělení, násobení. Zasílám k vypracování PL, který bude použit také ve VLA (zatím nelepit)
MatematikaM PS str. 23 celá a 24/48
25.5.2021
MatematikaZadání DÚ z matematiky - do matematiky domácí
Český jazykDoplnit v novém PS z ČJ str.5 celou, diktát na shodu podmětu s přísudkem
24.5.2021
Český jazykPro chybějící: pravopis - vlastní souhrnné cvičení (VS, koncovky PJ, shoda podmětu s přísudkem), vlastní četba - vyhledávání odpovědí na otázky
Český jazykPL - slohová práce - přepis pracovního postupu (nahrazení sloves dáme jinými vhodnými slovesy) + vyhotovení těsta na tuto středu 26.5. na PČ.
MatematikaPamětné dělení mimo obor násobilky (např. 192:6), výpočet části z celku (např. 3/4 ze 100), M uč. str. 93
21.5.2021
Český jazykPro chybějící: do ČJ domácího vypracovat z ČJ PS str. 5/2, vyzkoušet si větný rozbor
MatematikaZ geometrie zopakovat rýsování kolmic a rovnoběžek, narýsovat střed a osu úsečky - M PS str. 129 (návod v pěti bodech)
VlastivědaPL dostanou děti ve škole.
20.5.2021
Český jazykProcvičovat ZSD, shodu podmětu s přísudkem, koncovky PJ
MatematikaVýpočet části z celku (např. 4/5 z 35), pamětní dělení mimo obor násobilky
VlastivědaSehnat si doplnění poznámek od spolužáků
19.5.2021
Český jazykČJ - PS nový - doplnit str. 3,4
MatematikaOpakovat pamětné násobení dvojciferným číslem (63.8) a dělení (108:9), v M uč. si zkusit str. 93
|<  <<  2/52    >>  >|

nahoru webmaster