ZŠ Horšovský Týn
třída 3.B

domácí úkoly
|<  <<  2/22    >>  >|
6.6.2019
Český jazykPro chybějící: doplnit v M vše do str. 63/1, učit se násobilku 5 a dělení 5, v ČJ trénovat rozlišování podstatných, přídavných jmen a sloves. V uč. na str. 143 ve cvičení 1 podtrhnout vlnovkou na fólii všechna slovesa. A v Síse přečíst vše do str. 50.
3.6.2019
MatematikaPro chybějící: doplnit v M vše do str. 60 (mimo cvičení 3,4 - sl. úl.), v ČJ PS doplnit str. 33, v PRV se učit rozlišovat rostli na louce (učebnice) a obilí (PS), v PS PRV doplnit vše do str. 46/1. V Síse přečíst vše do str. 46.
22.5.2019
Český jazykPro chybějící: doplnit v M str. 57 a 58/1,2,3,4,5. V M PS doplnit str. 36/4,5,6 a učit se násobení dělení 4. V ČJ procvičovat spodobu, v ČJ PS doplnit str. 30, 31. V Prv doplnit v PS str. 49.
10.5.2019
MatematikaPro chybějící: doplnit v M 52/5,6, v uč. ČJ si zkusit úkoly na str. 133/4,5 a 134, v ČJ PS doplnit na str. 28/2 a učit se příklady na násobení a dělení 2,3 (pomalu i 4,5) a na PRV zvířecí rodiny. V Síse přečíst vše do str. 20.
9.5.2019
Český jazykPro chybějící: v Pís. doplnit na str. 24 báseň a přepsat, v ČJ uč. si zkusit 133/3, trénovat spodobu hlásek, v M doplnit vše do str. 52/2, učit se zpaměti příklady na násobení a dělení 2,3 a procvičit si učivo z geometrie na zítřejší test.
3.5.2019
MatematikaDoplnit v M vše do str. 48, vzadu str. 76 a 77. Učte se opakovaně příklady na násobilku 0 -5 (0-3 musí umět do pondělí bezpodmínečně), stejně tak příklady na dělení 2. V Písance je třeba doplnit str. 20, v ČJ uč. si stačí ústně či na fólii procvičit cvičení ze str. 126,127. V ČJ PS str. 27. Čteme nově knihu Sísa - do str. 10. V PRV jsme si povídali o hospodářských zvířatech. Je třeba si zopakovat z 1. ročníku zvířecí rodiny - samec, samice, mládě. V PRV PS jsme doplnili str. 39/3.
26.4.2019
Český jazykPro chybějící: doplnit v ČJ PS str.26 a 27, v Pís. str.19, v uč. si zkusit ústně cvičení na str. 124, v Čít. číst str. 114, poté číst svoji knihu, připravit o ní povídání, v M doplnit vše do str. 44 a učit se násobky 0 - 5 ze str. 88 (zpaměti musí umět i na přeskáčku celé příklady). V M PS doplnit str. 32 a v PRV opakovat ptáky, květiny. Do deníku mají zapsat, kdo přišel holky vyšupat, kluci od koho dostaly např. nejhezčí vajíčko atd (3 - 4 věty).
25.4.2019
MatematikaDoplnit v M vše do str. 42, z ČJ je třeba trénovat spodobu hlásek a v Čít. dočíst vše do str. 112.
23.4.2019
Český jazykPro chybějící: doplnit v M vše do str. 41/3, v Čj je potřeba trénovat spodobu hlásek na konci slov, v ČJ PS doplnit str. 27/6 a v Čítance dočíst vše do str. 109.
17.4.2019
Český jazykPro chybějící: doplnit v M vše do str. 40/4, v uč. ČJ jsme pracovali s úkoly 121/7, 123/5,6 a četli článek s úkoly str. 122. V Pís. doplnit str. 23 (dívky), 22 (chlapci), pokud chtějí, mohou udělat obě. V Čítance přečíst vše do str. 103. Na prázdniny mají děti za DÚ vypracovat pracovní list, číst si mají svoji vlastní knihu.
Český jazykdo deníčku mají vypsat pouze 32. týden - zvyky, které doma o Velikonocích dodržujete. Nemusí tvořit věty, stačí vypsat pod sebe.
|<  <<  2/22    >>  >|

nahoru webmaster