ZŠ Horšovský Týn
třída 3.B

domácí úkoly
1/25    >>  >|
6.3.2020
Český jazykPro chybějící: doplnit ve starém PS z M geometrii na str. 45/1-4, 46/1,3 a 47/1-4, trénovat podstatná jména a jejich zařazení - děje, vlastnosti, věci, zvířata, osob, trénovat nadále pravopis VS po S a přehled VS po V, v Prvouce jsme si nově zapsali části těla kvetoucích rostlin a probrali jejich rozmnožování na str. 35. Z M trénovat krom geometrie slovní úlohy, písemné sčítání a odčítání, zaokrouhlování. V PS na VS doplnit str.28/6 a do čtenářského deníku zapsat knihu za únor.
4.3.2020
Český jazykPro chybějící: doplnit v PS VS - 27, 28/6, trénovat určování slovních druhů, z M - zaokrouhlování, slovní úlohy, PRV - doplnit poznámky - živá příroda, výživa a dýchání rostlin - PS str. 37/2
2.3.2020
Český jazykPro chybějícího Vojtu: doplnit v M PS str. 8/1,2,3, trénovat si zápis čísel dle psaného zadání - dvě stě třicet pět, dle řádů - 4 stovky, 5 desítek, 6 jednotek, v ČJ uč. str. 98/2 (stačí ústně) a str.99/3, v PRV uč. str.34 - 35 přečíst. Učit se neživou přírodu.
28.2.2020
Český jazykPro chybějící: doplnit v Početníku str.18 (2 sloupce), z PRV poznámky. Za Dú na víkend jsme si zadali zápis časopisu do Čtenářského deníku (pracovní list) a deník - Můj den 29. února.
27.2.2020
Český jazykPro chybějící: doplnit v PS VS str. 22/6 a str.24,26, v M PS str.7 a 38. V PRV přečíst v učebnici vše od str. 27 -33 (Vyzkoušet si zodpovědět otázky). Bude potřeba doplnit poznámky do PRV a Přehledníčku.
24.2.2020
Český jazykPro chybějící: doplnit v PS Vyjmenovaná slova str.21 a 24, z M opakovat písemné sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku (typu 56 -29), bude třeba doplnit poznámky z PRV a Přehledníček (vyjmenovaná slova po S).
29.1.2020
Český jazykDomácí úkoly si prosím po dobu mé nemoci pokuste zajistit od spolužáků. Z M dostaly děti nové pracovní sešity a paní učitelky se jistě budou snažit držet přibližně stejné tempo v obou třídách po dobu, co budou děti rozdělené. Děkuji za pochopení
22.1.2020
Český jazykPro chybějící: doplnit v M PS str. 44, 31/1,2,3 a 32/7,9,10, v PRV PS str.28/2, trénovat rozlišování přírodniny, suroviny a výrobku, v uč. ČJ 83/2a ústně se zdůvodněním a str.87/5 (doplnit + určit slovní druhy).Trénovat určování podstatných, přídavných jmen, sloves, předložek a spojek. Z AJ PS - 23,24,25 a uč. 21,22.
21.1.2020
Český jazykPro chybějící: doplnit v ČJ PS VS 11/9 a 15/3, v M PS 32/1,2,3,4,5,6,8 a 33/3 (první sudoku), dále jsme začali odčítání do 100 s přechodem přes základ (typu 65 - 28), v UČ ČJ zkusit 80/1a,b, 82/5,83/2b a 84/3. V PRV jsme začali probírat neživou přírodu - konkrétně přírodniny, suroviny a výrobky. Doplnit v PS PRV str.27.
15.1.2020
MatematikaPro chybějící: je třeba si doplnit poznámky a obrázky v Přehledníčku a geometrii, v PS M doplnit vše do str. 30 a na str.31/12,13,14, v Početníčku pak máme hotovo vše od str.7, v ČJ uč jsme si dnes udělali na str. 79/4 a v ČJ PS VS pak 10/6,7 a 14/1. Z PRV jsme psali testík na řazení oděvů a obydlí od minulosti po přítomnost. Připomínám, že tento měsí mají číst děti jeden celý časopis dle vlastního výberu. Zápis do čtenářského deníku bude poté z něj. Dále jsme ve škole četli Modroočka do str.57.
1/25    >>  >|

nahoru webmaster