ZŠ Horšovský Týn
třída 2.B

zprávy pro rodiče
1/9    >>  >|
28.6.2019
Poslední zprávička tohoto školního roku
Vážení rodiče, milé děti,
prožili jsme spolu již druhý krásný školní rok. Chtěla bych Vám tímto poděkovat za spolupráci a píli, kterou jste učení a přípravám věnovali. Doufám, že jste si všichni užili rozloučení se školním rokem v Třebnicích. Chybí nám tedy ještě poslední formalita - konečné vyúčtování třídního fondu, ze kterého jsem čerpala na poslední výlet a odměny
Vuřty - celková cena 128,-Kč (na dítě - 14,-Kč)
Sud limonády - celková cena 500,- Kč (na dítě - 27,-Kč)
Odměny - celková cena 414,-Kč (na dítě - 23,- Kč)
Doprava - díky hodnému panu řidiči (zdarma) Celková cena za dítě - 64,- Kč. Děteme, které se akce nezúčastnily vrátím příslušnou částku na začátku školního roku.
Konečný zůstatek ve fondu na příští rok je 42,- Kč.
Přěji Vám všem, abyste si užili příjemné prázdniny (dovolenou) a abyste načerpali síly do dalšího ročníku. Snad se najdu i malé chvilky, kdy se Vám po škole zasteskne a připomenete si nějaké to probrané učivo. Uděláte mi tím velkou radost.
Zbyla nám ještě nějaká kratičká cvičení v ČJ i M, tak si je neváhejte doplnit. Pevně věřím, že se všichni po prázdninách sejdeme ve zdraví a plní nadšení.
S pozdravem, Gabriela Kaufnerová
25.6.2019
Podrobnosti k zítřejšímu výletu
Vážení rodiče,
po domluvě s dětmi jsem pouze zájemcům zakoupila z fondu každému jeden špekáček či párek. Pokud budou chtít, můžete jim přivézt poté vy ještě "nášup".
Jelikož hlásí horka zakoupila jsem z fondu také malý sud limonády, aby dodržovaly v průběhu dne pitný režim. Účtenky budete mít k nahlédnutí.
Vy jako rodiče si tedy občerstvení zajišťujete sami, nicméně nápoje si můžete zakoupit ve stánku na hřišti.
V 17:00 se na Vás budeme těšit na hřišti.
S pozdravem, Gabriela Kaufnerová
24.6.2019
Důležitá informace k zítřejšímu dni
Vážení rodiče,
jak jsem již níže uváděla, zítra máme s dětmi sportovní den. Vzhledem k tomu, že hlásí horko, půjdeme s dětmi na stadion hned ráno. Tam budeme maximálně dvě vyučovací hodiny. Poté bychom se vrátili do třídy, takže prosím do batůžku přibalit k svačině, pití a čipu také penály.
Zdůrazňuji pro ty, kteří zapomněli, přinést zítra do školy zbylé učebnice, knížku Sísa a přehledníček či jiné pracovní sešity, které máme vybrané ve škole. Pošlete také po dětech Vaše vyjádření ke středeční akci.
Na sebe mají mít děti vhodné sportovní oblečení, obuv a pokrývku hlavy.
Děkuji, Gabriela Kaufnerová
24.6.2019
Slavnostní vyhlášení celoročních soutěží - SKOKAN ROKU
Vážení rodiče,
vaše děti celý rok s úsilím soutěžili o nejvyšší příčky v našich nejen znalostních soutěžích. Ráda bych vyhlášení vítězů těchto soutěží udělala o to více slavnostní. Rozhodla jsem se tedy, že vyhlášení proběhne (v případě většinové účasti) přímo před Vašimi zraky právě ve středu, v rámci mimoškolní akce - rozloučení se školním rokem.
Moc se na Vás těším.
¨ S pozdravem, Gabriela Kaufnerová
22.6.2019
Důležitá oznámení!
Organizace příštího (posledního) týdne
Každý den končí vyučování v 11:30 hodin.
Pondělí – odevzdávání učebnic
Prosím, zkontrolujte s dětmi doma všechny učebnice (PRV, ČJ, Čítanku), případně vygumujte, slepte, sundejte obaly. V aktovce budou mít děti zkontrolované učebnice, žákovské knížky, notýsky, přehledníček a penál. Poté samozřejmě svačinu, pití a čip na obědy.
Úterý – sportovní den
Děti budou sportovně oblečeny a obuty dle počasí, na hlavě pokrývku a v batůžku opět svačinu, pití a čip.
Středa, čtvrtek – sportovní oblečení, úklid třídy, v batůžku přehledníčky, penály, pití, svačinu, čip
Pátek – Slavnostní předávání vysvědčení. Sraz je před školou. Končí se ihned po vydání vysvědčení (cca v 8:35).
Obědy na pátek jsou automaticky odhlášeny. Pokud někdo bude mít o oběd zájem, musí si jej přihlásit sám nejpozději do úterý 25.6.

Akce na závěr školního roku
Jak již od dětí jistě víte, chystám na příští týden ještě jednu mimoškolní akci, která nám kvůli nepříznivému počasí nevyšla minulý rok. Jedná se o rozloučení s tímto školním rokem. Akce by proběhla ve středu 26.6. 2019 v odpoledních hodinách na fotbalovém hřišti v Třebnicích. Třebnice jsou vesnice na hlavní cestě mezi Horšovským Týnem a Domažlicemi. Tam bych děti pod vlastním dohledem dopravila autobusem, který odjíždí z Horšovského Týna ve 13:40 hodin.
Vyučování v tento den končí v 11:30 hodin. Poté by šly děti jako obvykle na oběd. Po obědě by družinské děti zůstaly v družině (kde si je osobně vyzvednu) , ostatní mohou taktéž nebo se mnou počkat ve třídě. Kdo nechodí na obědy, může si zajít domů a na 13:00 hodin se vrátit zpět do školy.
Vzhledem k tomu, že hlásí velmi pěkné počasí, je potřeba dát dětem do batůžku větší pití a svačinu na odpoledne.
Program v Třebnicích – sociohry, soutěže, návštěva klokaní farmy a na závěr opékání vuřtů s rodiči
Návštěva klokaní farmy je domluvená na 16:30 hodin, aby děti viděly krmení klokanů včetně mláďat. Farma je pěšky kousek od hřiště, tudíž do 17:15 bychom byli nejpozději zpět.
Ráda bych Vás touto formou tedy pozvala na společné posezení na závěr roku. Přijíždět můžete již od 17:00 hodin přímo na hřiště. Než se s dětmi vrátím, budou Vám k dispozici moji spolupořadatelé. Pití si můžete zakoupit na hřišti, ale vuřty či jiné dobroty na opečení si prosím dovezte. Dětem vuřty či párky (dle domluvy) a pití zakoupím z fondu.
Konec akce – dle Vaší nálady a únavy dětí (cca v 19:00 hodin)
Odvoz dětí z akce - s Vámi :)
V pondělí děti dostanou lístečky na vyjádření Vašeho souhlasu či nesouhlasu s akcí i občerstvením pro děti. Pevně doufám, že se všichni sejdeme v dobré náladě.

Vyúčtování fondu
K 9. dubnu jsme měli zůstatek 148,- Kč.
Dále placeno – společné foto – 24,- Kč
- přehledníček – 58,- Kč
- taneční akademie – 15,- Kč
Zůstatek ve fondu činí 51,- Kč.
Vyúčtování výletu (Pohádkový statek)
Placeno 250,- Kč
Program stál 80,- Kč
Doprava – 115,- Kč
Zůstatek 55,- Kč (přidán do fondu)
Nynější zůstatek v třídním fondu je 106,- Kč.
Z fondu bude dále hrazena autobusová doprava do Třebnic, občerstvení (vuřty) a odměny na konec šk. roku. Celkové vyúčtování z letošního roku zapíši tedy v příštím týdnu.
S pozdravem, Gabriela Kaufnerová
6.6.2019
Plán na zítřejší den
Vážení rodiče,
žáci z 5. ročníku si pro nás připravili hry a soutěže. Ty se budou odehrávat venku v okolí školy. Bude tedy lepší, když si děti vezmou na zítra spíše sportovní oblečení a obuv. Učení a aktovky si bereme jako obvykle na každý pátek. Program bude trvat tak 2 vyučovací hodiny, zbylé bude probíhat klasicky vyučování.
S pozdravem, Gabriela Kaufnerová
28.5.2019
Změna termínu návštěvy statku
Vážení rodiče,
nakonec se nám kvůli nepříznivému termínu podařilo termín návštěvy statku v Horšově přesunout na tento pátek 31.5. 2019. Zítra děti přijdou do školy normálně s učením dle rozvrhu. V pátek bude končit vyučování v 11:30 hodin.
S pozdravem, Gabriela Kaufnerová
27.5.2019
Středeční návštěva statku v Horšově
Vážení rodiče,
s dětmi jsme již minulý týden hovořili o druhém menším výletu, nicméně jsme si ho po dobu mé přítomnosti minulý týden nestihli zapsat. Návštěva statku v Horšově s připraveným programem se bude konat v tuto středu - 29.5. 2019. Snažily jsme se s kolegyněmi termín kvůli nepříznivé předpovědi počasí přeložit, ale bohužel nám to nebylo umožněno.
Ve středu si tedy děti berou do školy pouze batohy s pitím, svačinou a psacími potřebami. Na sebe je nutné vhodné vrstvené oblečení, vhodnou obuv, pokrývku hlavy a hlavně pláštěnky, případně i deštníky. Počítejte raději s tím, že se půjde za každého počasí. Ze školy budeme vycházet ihned ráno a vracet se budeme během 4. či 5. vyučovací hodiny. Tudíž děti končí jako obvykle ve 12:25 hodin.
Zítra děti obdrží lístečky se souhlasy s jízdu na koni vedeném ošetřovatelem. Ty přinesou podepsané s Vaším vyjádřením přímo ve středu.
Mnohokrát děkuji za spolupráci. Gabriela Kaufnerová
23.5.2019
Důležitá informace - odpadá kroužek Hrajeme si spolu
Vážení rodiče,
z důvodu mého onemocnění dnes odpadá kroužek Hrajeme si spolu. Děti budou ve škole informovány od kolegů. V pondělí bych již měla být přítomna. Děkuji za pochopení.
S pozdravem, Gabriela Kaufnerová
14.5.2019
Přehledníček učiva
Vážení rodiče, jak jste mohli dnes zjistit, zakoupila jsem dětem po většinovém odsouhlasení na rodičovských schůzkách sešit na přehled učiva. Zakoupila jsem ho z fondu. Cena - 58,- Kč.
Sešit bude dětem sloužit k zapisování pravidel z ČJ a M až do 5. ročníku. Samostatně si ho pak mohou vést i nadále na 2. stupni. Dělám to z toho důvodu, že informace, které získají v průběhu ročníků si zapisují většinou jen do ČJ Š a M Š - v těch však dříve zapsané poznámky špatně hledají nebo je ztrácí. Proto budeme pravidla zapisovat vždy do přehledníčku a školní sešity budeme využívat na jejich procvičení.
S pozdravem, Gabriela Kaufnerová
1/9    >>  >|

nahoru webmaster