ZŠ Horšovský Týn
třída 5.B

zprávy pro rodiče
1/24    >>  >|
20.9.2021
Upozornění v případě onemocnění dětí
Vážení rodiče,
ve škole se nám hojně vyskytly případy, kdy děti přicházejí do školy i v případě, že vykazují známky infekčního onemocnění (rýma, kašel, bolesti v krku...apod.). Máme tedy znovu upozornit rodiče, aby v takovém případě děti neposílali do školy. Já osobně jsem s Vaší spoluprací zatím moc spokojená. Pokud děti byly nachlazené, ponechávali jste je doma, za což Vám moc děkuji a pevně věřím, že tak budete postupovat i nadále.
Ráda bych jen připomněla, abyste děti omlouvali v případě nepřítomnosti nejpozději do 48 hodin.
S přáním krásného zbytku dne,
Gabriela Kopperbergová
15.9.2021
Informační zprávička
Vážení rodiče, milé děti,
jak můžete vidět v Bakalářích již od pondělí, zítra dětem odpadá 5. a 6. vyučovací hodina. Končí v 11:30 hodin.
S pozdravem, Gabriela Kopperbergová
14.9.2021
Informace pro rodiče dětí účinkujících na Juniorfestu
Vážení rodiče,
tento rok se opět uskuteční (pokud nám to pandemie dovolí) opět náš oblíbený festival - Juniorfest. Představení bude probíhat více. Na prvním představení by účinkovaly děti z předešlého roku - Gabča, Vojta, Péťa J., Verča a Eliška (náhradník Daník S.). Zítra bychom od 13:00 hodin natočili krátké úvodní scénky po městě. Děti mají mít na sobě džínové kalhoty, kraťasy či sukně a nahoru zelené či modré tričko/tílko (bez potisku). Děti budu propouštět domů postupně od školy či z náměstí. Do 14:00 hodin bychom měli mít hotovo.
Pokud by někdo z jmenovaných dětí zítra nemohl, prosím, zavolejte mi na soukromý telefon.
Informace a účinkující k dalším představením se děti dozví postupně.
S pozdravem, Gabriela Kopperbergová
8.9.2021
Informační zprávička pro zítřejší den
Vážení rodiče,
zítra dětem odpadá 5. a 6. vyučovací hodina. Vyučování tedy končí v 11:30 hodin. (Vše máte zapsané i v rozvrzích na Bakalářích - PROSÍM O PRAVIDELNÉ SLEDOVÁNÍ). S pozdravem, Gabriela Kopperbergová
3.9.2021
První zprávička letošního roku
Vážení rodiče, milé děti,
máme za sebou první zkrácený týden nového školního roku. Kromě mimořádných opatřeních, která jsou dosti podobná těm z loňského roku, na nás čekalo i několik příjemných překvapení. Tím nejhezčím byla nová posila do našeho týmu - spolužačka Magda, kterou bych tímto ještě jednou mezi námi ráda přivítala a pevně věřím, že se jí u nás zalíbí a brzy si najde spoustu nových kamarádů. My jí v tom všichni rádi pomůžeme.
V tomto týdnu jsme úspěšně zahájili naši "námořnickou výpravu". Seznámili jsme se s řádem a hygienickými pravidly, která budeme dodržovat, vysvětlili jsme si novou strategii naší celoroční námořnické hry, hravou formou jsme se představili a navzájem poznávali s Magdou, ukázali jsme jí areál školy, společně jsme vytvořili nová třídní pravidla, povyprávěli o prázdninách, rozdali si učebnice, nadepsali veškeré sešity, rozdali zájmové lístečky na kroužky a zadali důležité údaje do elektronické evidence podle ŽK. Protože nám děti přes prázdniny hodně vyrostly, museli jsme také udělat nový zasedací pořádek. Zjistili jsme, že Bakaláři i Google účty z loňského roku bez problémů všem fungují. Všechny děti měly vzorně vše nachystané, za což Vám všem moc děkuji!
Musím děti po prázdninách moc pochválit za to, jak jsou všichni zodpovědní, ohleduplní, úžasně spolupracují, soustředí se na zadané úkoly a drží při sobě. V takové třídě je zkrátka radost vyučovat.
Během příštího týdne bych od dětí vybrala poplatky za pracovní sešity. Jedná se o:
PS Český jazyk..... 84,- Kč
PS Matematika 1.díl .....75,- Kč
PS Matematika 2.díl .....75,- Kč
Celkem k zaplacení ..........234,- Kč
Moc Vás prosím, abyste dětem dali částku pokud možno přesně. Bohužel nemám z čeho dětem vracet. Třídní fond prozatím vybírat nebudu.
Během příštího týdne také s dětmi prosím obalte veškeré sešity a učebnice, aby nedocházelo ke zbytečnému poškození.
O víkendu mají děti ještě pro tento týden pouze ústní domácí úkol - přeříkat Vám zpaměti vyjmenovaná slova, slovní druhy a vzory podstatných jmen (Vše znají již z předešlých ročníků - případně mají zapsané v Přehledníčku.)
Těším se na další spolupráci s Vámi a přeji Vám všem hlavně klidný, bezcovidový a úspěšný školní rok!
31.8.2021
Nejdůležitější informace k průběhu začátku školního roku
Vážení rodiče, posílám pár informací k začátku školního roku 2021/22.
1.Zítra 1.9. proběhne zahájení nového školního ve třídě. Všichni budou mít pouze první vyučovací hodinu jako každý rok. Družina zahajuje svůj provoz až ve čtvrtek 2.9.2021.
2.POZOR! Všechny děti, které chodí na obědy, mají na zítra 1.9. oběd automaticky přihlášený. Pokud děti na oběd nepůjdou, je potřeba ho odhlásit!
3.První den se nebudou děti přezouvat. Půjdou v botách až do své třídy. Pouze si důkladně očistí obuv u vchodu do školy.
4.Třídu máme na stejném místě. Děti si první den odnesou jen žákovskou knížku, abyste ji mohli ihned první den vyplnit a ve čtvrtek přinést zpět. Prosím o aktuální kontakty i adresu.
5.První den si společně ukážeme naši šatnu a přidělené šatní skříňky. Druhý den ve čtvrtek si tam již děti budou odkládat a zamykat své věci. Opět je třeba, aby si děti přinesly visací zámky na skříňky. (Můžete využít z loňského roku.) Pokud budete pořizovat nový, prosím o donesení náhradního klíče s podpisem.
6.V dalších dvou dnech si děti přinesou pomůcky na Vv a Pč v kapsářích jako obvykle a cvičební úbor.
7.Ve čtvrtek si děti domů odnesou učebnice a nadepsané sešity, abyste je mohli společně obalit.
8.Jak je vám z přečtení pokynů a dokumentu MŠMT, který jsem již posílala, známo, proběhne v září plánované testování 1., 6. a 9. 9. Vše bude probíhat tak, jak děti znají společně ve třídě ihned první hodinu. Zítra tedy děti mají nasazenou ochranu úst a nosu až do té doby, dokud neproběhne otestování ve třídě. Poté se na sebe budeme moci konečně usmát.
9.Pokud máte někdo jakékoliv uznatelné potvrzení, které vaše dítě vyjímá z testování, prosím o zaslání emailem předem, ať mám přehled.
10.Povinnost nosit roušku či respirátor máme všichni vždy, když neprobíhá výuka a samozřejmě ve společných prostorách celé budovy školy. Prosím, upozorněte děti, aby měly nasazenou ochranu úst a nosu ještě před vstupem do školy. Již z loňského roku na to byly zvyklé, naučené a nedělalo jim to sebemenší problém. Krásně jsme to zvládali. Dítě bez ochrany úst a nosu nebude do školy vpuštěno. Škola je povinna respektovat a dodržovat platná nařízení.
11.Nadále budeme dodržovat zvýšenou hygienu, důkladné a pravidelné mytí, dezinfekci rukou, větrání ve třídě apod. Děti mohou využívat jednorázové papírové ručníky, které máme ve třídě nebo mít svůj vlastní v aktovce.
Pokud by měl žák svůj vlastní test, bude jej provádět po vstupu do budovy ve vestibulu školy za přítomnosti rodičů jako loni. Prosím, abyste mi dali takové případy vědět předem, jelikož je třeba zajistit dozor nad testováním.
Děkuji za Vaši spolupráci a zítra už se moc těším na děti!!!
S pozdravem,
Gabriela Kopperbergová
23.8.2021
Obecné informace k provozu škol vzhledem ke COVID-19
Vážení rodiče,
dnes jsme obdrželi informace k provozu školy z MŠMT. Materiál jsem Vám opět přiložila do sekce DOMÁCÍ ÚKOLY. Prosím Vás o pročtení těchto opatření. Nejdůležitější je barevně vyznačeno.
Děkujeme za Vaši spolupráci.
S přáním krásného zbytku dne, Gabriela Kopperbergová
16.8.2021
Informace pro návrat dětí do škol v případě návratu ze zahraničí (Manuál z MŠMT)
Vážení rodiče,
do sekce DOMÁCÍ ÚKOLY jsem Vám nahrála materiál s pokyny, jak postupovat v případě návratu dětí ze zahraničí. Prosíme Vás, abyste se s materiálem seznámili a pokud se situace týká Vašich dětí, abyste závazně postupovali dle pokynů.
Mnohokrát děkujeme za spolupráci a pochopení.
S pozdravem, Gabriela Kopperbergová
30.7.2021
Pozdrav z prázdnin a seznam sešitů a pomůcek do 5. ročníku
Vážení rodiče, milé děti,
měsíc prázdnin je pomalu za námi. Doufám, že si užíváte volna plnými doušky a čerpáte spoustu sil a energie z prosluněných dnů. Věřím, že si s Vámi prožívají s radostí volný čas i Vaši rodiče a prarodiče. Už se moc těším, až se všichni ve zdraví opět sejdeme v naší milované třídě. Čeká nás poslední společný školní rok.
Jako obvykle chci předejít tomu, abyste vystávali fronty v papírnictví na poslední chvíli, tudíž Vám zasílám seznam základních potřebných pomůcek a sešitů.VEŠKERÉ POMŮCKY PROSÍM VIDITELNĚ PODEPIŠTE, AŤ PŘEDEJDEME VELMI ČASTÉMU PÁTRÁNÍ: "KOMU TO PATŘÍ?"
1) Pomůcky ponechané z minulého roku:
- dřevěné kolíčky, polštářek, mazací tabulka + fixy, šanon (pokud je něco z minulého roku poškozené, pořiďte prosím nové)
2) Sešity z minulého roku, ve kterých budeme pokračovat – Aktivity (č.5110) a Přehledníček - Dále mohou děti pokračovat v notovém sešitu i zpěvníčku, malém sešitu s tečkovanou sítí i v sešitě na Pětiminutovky (č.5110). Zůstává také sešit na čtenářský deník. Děti si měly ponechat sešit z VLA, i když byl popsaný. Na dějiny budeme v letošním roce navazovat. Kdo chtěl, mohl si sešit ponechat u mě, aby ho neztratil.
2) Pomůcky na VV, PČ, TV VV a PČ – nůžky velké i malé (ostré), lepící tyčinka, tekuté lepidlo, barevné papíry (založené v deskách)- někteří mají ve škole, modelína, štětce různé velikosti (ploché), menší velikosti (malé kulaté), obyčejné pastelky, voskovky, vodovky, tempery (větší balení), paleta, suché pastely, igelitová podložka na lavici, hadřík, kelímek na vodu, zástěra, progesso TV – cvičební úbor v LÁTKOVÉM pytlíku (tepláky, tepláková bunda, kraťasy, tričko, sportovní obuv se světlou podrážkou, sportovní obuv na ven). Některé pomůcky mají děti téměř nepoužité - můžete tedy ponechat z loňského roku.
3) Další potřeby – penál, tužka č. 1 a 2, tužka č. 3 (na rýsování), pero (TORNÁDO), zmizík (dle Vašeho uvážení), ořezávátko, dlouhé a krátké pravítko, kružítko
4) Seznam sešitů k zakoupení
- 3x sešit č. 524 (úzké linky - využijeme na M a prověrky) - 3x sešit č. 523 (na ČJ) - Pokud má někdo z dětí hodně drobné písmo, můžete též zakoupit 524. Nicméně budeme dělat více rozborů, takže pro normální a větší velikost písma doporučuji právě č. 523 kvůli lepší přehlednosti - Geometrie - mohou navázat na starý sešit, pokud nemají popsaný. Jinak zakupte č. 420. Sešit z loňského roku určitě též využijí k učivu.
- 2x sešit 423x (na VLA a PŘÍ - stejné sešity jako v loňském roce)
Kdybych si na něco zásadního ještě vzpomněla, určitě dám vědět. Třídní fond máme z loňského roku vyčerpaný, proto je letos nákup sešitů zcela na Vás. Přeji Vám krásný zbytek léta!
S pozdravem, Gabriela Kopperbergová
29.6.2021
Poslední školní den
Vážení rodiče,
dnes si děti měly domů odnést všechny věci ze skříňky, včetně zámků. Prosím, překontrolujte, že je děti donesly. Případně mohou ještě zítra ráno napravit. Čeká nás poslední školní den, kdy budeme rozdávat vysvědčení. Konec vyučování je v 8:35 hodin. Sraz s dětmi máme ve třídě.
Hezký den, Gabriela Kopperbergová
1/24    >>  >|

nahoru webmaster