ZŠ Horšovský Týn
třída 3.B

zprávy pro rodiče
|<  <<  2/9    >>  >|
23.5.2019
Důležitá informace - odpadá kroužek Hrajeme si spolu
Vážení rodiče,
z důvodu mého onemocnění dnes odpadá kroužek Hrajeme si spolu. Děti budou ve škole informovány od kolegů. V pondělí bych již měla být přítomna. Děkuji za pochopení.
S pozdravem, Gabriela Kaufnerová
14.5.2019
Přehledníček učiva
Vážení rodiče, jak jste mohli dnes zjistit, zakoupila jsem dětem po většinovém odsouhlasení na rodičovských schůzkách sešit na přehled učiva. Zakoupila jsem ho z fondu. Cena - 58,- Kč.
Sešit bude dětem sloužit k zapisování pravidel z ČJ a M až do 5. ročníku. Samostatně si ho pak mohou vést i nadále na 2. stupni. Dělám to z toho důvodu, že informace, které získají v průběhu ročníků si zapisují většinou jen do ČJ Š a M Š - v těch však dříve zapsané poznámky špatně hledají nebo je ztrácí. Proto budeme pravidla zapisovat vždy do přehledníčku a školní sešity budeme využívat na jejich procvičení.
S pozdravem, Gabriela Kaufnerová
10.5.2019
Informace ke školnímu fotografování a výletu
Vážení rodiče,
ve čtvrtek 16. května 2019 proběhne fotografování třídy. Společná fotografie bude zaplacena z třídního fondu (24,- Kč).
Děti mají možnost se vyfotit i samostatně nebo ve skupince s kamarády. Společně jsme se domluvily na klasickém formátu fotografie 10x15 cm za 13,-Kč. Pokud budou mít děti o takové fotografie zájem, musí být nejpozději v úterý 15.5. domluveni s Vámi i vybranými spolužáky. Potřebuji do té doby znát počet jednotlivých fotografií. (Např. Jiřinka chce pro rodinu 5x fotografii samostatně a 2x s Pepíčkem a Mařenkou). Tyto fotografie si poté budou hradit samostatně.
Školní výlet - 20. května 2019
Cíl výletu: Pohádkový statek Břasy - Vranovice www.pohadkovystatek.cz
Cena: 250 Kč – zaplatit do 17.5.2019(po vyúčtování bude přeplatek vrácen, přidán do fondu/nedoplatek vybrán)
Sraz u předního vchodu školy: nejpozději v 7,50 hod.
Odjezd: v 8.00 hod. od budovy školy
Doprava: autobusem (ČSAD)
Návrat: kolem 13,30 (±30 min.)
Rozchod: při vystoupení z autobusu u školy
Věci s sebou: Vhodné oblečení, pevnou obuv, pláštěnku, pokrývku hlavy, papírové kapesníčky, kapesné dle uvážení zákonných zástupců, batůžek, svačinu, pití
Pokud je dítěti v autobusu nevolno - 2 igelitové sáčky, lék proti kinetóze (oznámit třídní učitelce).
Peníze a souhlas potřebuji od dětí nejpozději do 17. května 2019.
S přáním krásného víkendu,
Gabriela Kaufnerová
23.4.2019
Důležitá sdělení
Vážení rodiče,
ve škole se opět vyskytly vši. Prosím, prohlédněte dětem důkladně hlavy. V případě nalezení, ponechte děti až do úplného zaléčení doma. Dále si zítra s dětmi zapíšeme do notýsků, že ve čtvrtek 25.4. 2019 odpadá kroužek Hrajeme si spolu. Prosím, abyste toto sdělení v notýscích zítra podepsali.
Děkuji, Gabriela Kaufnerová
9.4.2019
Novinky a připomenutí pohovorů s rodiči
Vážení rodiče,
zítra jdeme s děti na divadelní představení, které bude hrazeno z fondu. Jedná se o 60,- Kč na dítě. Tudíž zůstatek ve fondu bude 148,- Kč.
Dále jsme si dnes s dětmi zapsali do notýsků, že tento pátek 12.4. odpadá 5. vyučovací hodina. Prosím o Váš podpis.
Chtěla bych touto cestou ještě jednou připomenout pohovory s rodiči, které se konají tento čtvrtek 11.4. 2019. K dispozici Vám budu již od 15:15 hodin, i když oficiální začátek schůzek je v 16:00 hodin. Těším se na naše setkání.
S přáním hezkého dne, Gabriela Kaufnerová
3.4.2019
Pozvánka na schůzky s rodiči
Vážení rodiče,
ráda bych Vás touto cestou pozvala na čtvrtletní schůzky s rodiči, které se budou konat příští čtvrtek 11.4. 2018. Oficiální začátek by měl být v 16:00 hodin, nicméně mě najdete ve třídě či v kabinetu již od 15:15 hodin. Dělám to hlavně z toho důvodu, aby Ti z Vás, kteří mají na škole více ratolestí, zastihli v klidu všechny ostatní kolegy.
Pevně věřím, že se opět sejdeme v hojném počtu. Moc se na Vás těším.
S pozdravem, Gabriela Kaufnerová
22.3.2019
Přehled vyúčtování třídního fondu od počátku roku
Vyúčtování třídního fondu:
Zůstatek z minulého roku – 181,- Kč
Letošní doplatek – 200,- Kč + 4,- Kč (zůstatek z učebnic)
Celkem: 385,- Kč
Poplatky:
- Sešit na rýsování – 16,- Kč
- Pořadač – 14,- Kč
- Gumovací fólie – 7,- Kč
- Dravci – 80,- Kč
- Divadlo – 45,- Kč
- Filmové představení – 30,- Kč
- Loutkové divadlo – 60,- Kč
- pohádka Čertí brko - 50,- Kč
- muzikálová pohádka Čarodějnický učeň - 60,- Kč
- Akademie ZUŠ - 15,- Kč
Doplacení do fondu 200,- Kč
Aktuální zůstatek: 208,- Kč
V pondělí k nám budou připojeni pro nepřítomnost paní učitelky Páleníkové děti z 1.A.
S pozdravem, Gabriela Kaufnerová
15.3.2019
Důležitá informace na pondělí 18.3.
Vážení rodiče, v pondělí nebudu ze zdravotních důvodů přítomna ve škole. Děti tedy budou na tento den rozděleny jako tradičně do 2.A a 2.B. Dělení dle prvních tříd zůstává. Do 2.A : Ondra, Osky, Gábi, Terka, Verča, Míša, Péťa, Páťa, Eliška a Kristý
Do 2.C: Filip, Vojta, Šárka, Tomáš, Viky, Vojta, Vanesa, Vlasta, Daník D., Daník S. a Nikča
V 2.A mají první hodinu TV, takže se ihned ráno převléknou do úboru. S pozdravem, Gabriela Kaufnerová
13.3.2019
Novinky z naší třídy a doplatek do fondu
Vážení rodiče,
předem Vám chci ještě dodatečně poděkovat za spolupráci v 1. pololetí 2. třídy a probíhající čtvrtletí. Veškeré informace o prospěchu Vašich dětí jste se dozvěděli ze slovního hodnocení, které bylo přiloženo k vysvědčení. Dlouho tudíž nebylo nutné psát nějaké delší zprávy.
V druhém pololetí jsme se v matematice začali věnovat hlavně počítání do 100 s přechodem přes desítku. Zatím pilujeme sčítání, nicméně odčítání se kvapem blíží. Je nutné, aby děti zvládaly bezchybně počty do 20, poté jim počty do 100 nečinní žádné potíže. Hodně trénujeme také zápisy a řešení slovních úloh. Je potřeba vést děti také k přesnému rýsování a znalostem základních geometrických pojmů a dovedností. Na geometrii máme vyhrazenu jednu hodinu týdně - v pátek. Proto je nutné ji o to více opakovat i v domácí přípravě.
V ČJ se věnujeme hlavně dělení hlásek a pravopisu po měkkých a tvrdých souhláskách. Dále je třeba správně psát ů/ú a používat hláskovou stavbu slov. Brzy nám k přibudou také velká písmena nejen ve vlastních jménech osob a zvířat, ale také měst, obcí a řek.
V prvouce jsme se zaměřili v druhém pololetí zatím zejména na lidské tělo a hodiny. Podrobnější informace o jejich trénování jsem již zmínila v domácích úkolech. V dalších hodinách se budeme věnovat opět více přírodě - poznávání rostlin a živočichů. Nicméně hodiny a časové údaje budeme neustále opakovat.
Dost mě zlobí, že se děti doma na prvouku, geometrii a celkově obecné učivo (viz dělení hlásek) moc nepřipravují. Projevuje se to také v prospěchu. Děti si z hodin sice odnesou dost znalostí, ale pokud mají méně hodin týdně, snadno je bez opakování zapomenou. Je třeba si je opravdu alespoň den předem připomenout. Spoléhám, že na děti více dohlédnete. Samozřejmě se to týká jednotlivců. Ale stále jich přibývá. Dále bych Vás také chtěla poprosit, abyste dětem kontrolovali sešity a pokud jim nějaký dochází, pořídili jim nový.
Nastává opět čas, kdy nám dochází finance v třídním fondu. Vyúčtování přiložím. Vzhledem k tomu, že nás již příští úterý čeká další akce v kině - Akademie ZUŠ, ráda bych od Vás vybrala opět poplatek 200,- Kč. Nově bych také zavedla sešit na AKTIVITY - stejný jako na prověrky. S dětmi si tyto informace zítra zapíšeme do notýsku.
S pozdravem, Gabriela Kaufnerová
30.1.2019
Zítra končí děti jako obvykle ve 12:30 hodin
Vážení rodiče,
zítra se koná kroužek Hrajeme si spolu stejně jako obvykle. Jen půjdou děti na oběd po 4. vyučovací hodině a poté se vrátí zpět do třídy.
S pozdravem, Gabriela Kaufnerová
|<  <<  2/9    >>  >|

nahoru webmaster