ZŠ Horšovský Týn
třída 4.B

zprávy pro rodiče
|<  <<  2/23    >>  >|
7.4.2021
Informace k provozu školy od příštího pondělí 12.dubna 2021
Vážení rodiče, milé děti,
konečně přišly pokyny z MŠMT, na které jsme tak netrpělivě všichni čekali. Mám pro Vás dobré zprávy - od pondělí 12.dubna bude dětem umožněna rotační výuka ve škole, ovšem za přísných hygienických podmínek. Prezenční vyučování budeme zahajovat my - 4. ročníky společně s 3. a 5. ročníky. Vychází to tedy do odvolání, že prezenční výuka nám bude umožněna každá lichý týden.
Do úkolů Vám zasílám veškeré materiály, které jsme obdrželi k zajištění výuky ve školách. Projděte si, prosím, tyto dokumenty. Ve většině jsou zvýrazněné důležité informace, které se nás týkají.
Potvrďte mi, prosím, přečtení materiálů krátkým e-mailem či zprávou.
Mnohokrát Vám děkuji za spolupráci a už se moc těším na děti!!!
31.3.2021
Jarní zprávička
Vážení rodiče,
ráda bych Vám všem popřála klidné a pohodové prožití Velikonoc. Zároveň Vám chci touto cestou poděkovat za Vaši spolupráci. Děkuji také za zpětné vazby, které od Vás občas naleznu v e-mailech či zprávách. Moc si vážím Vaší ochoty a rychlých reakcí při řešení individuálních problémů. Cením si také toho, že se na mě neváháte obrátit v případech, kdy sami cítíte, že něco není úplně v pořádku a potřebujete pomoci. Troufám si říci, že jsme společně zatím vždy našli řešení i těch nejzapeklitějších problémů.
Co se týká distanční výuky, tak nejvíce nás zlobí technika, které ovšem moc nedomluvíme. Nicméně na své děti můžete být opravdu pyšní, protože ačkoli si to třeba tolik už nepřipouštíte, tak výuka na dálku je strašně náročná. A děti ji zvládají skvěle. Vezměte si jen tolik úkonů, které se naučily provádět, abychom výuku mohli nejen uskutečnit, ale také si ji zpestřit. Nebylo jich málo. Dětí se naučily odstranit samostatně některé menší technické potíže, ovládat nejrůznější online aplikace, plnit testy online, psát na sdílenou tabuli, posílat e-maily, zprávy, přílohy s obrázky. Komunikují mezi sebou, nečekají ani minutu, aby poradily svým spolužákům, když si nevědí rady, oslovují kohokoli z kolektivu. Přebírají odpovědnost za svoji práci, vyhledávají si samostatně zadání úkolů, dokážou si rozložit aktivitu tak, aby ji byly schopny časově zvládnout před výukou. To je podle mého názoru naprosto báječné a pro život v dnešní době nepostradatelné. Výuka na PC či mobilu klade obrovské nároky na pozornost dětí - vidí všechny spolužáky, co dělají, jak pracují, do toho vidí sdílenou obrazovku se zadáním úkolů. Trénují také trpělivost, když někomu vypadne technika a opakujeme třeba již vyřčené zadání a při těchto všech podnětech, které jsou bez debat každodenní součástí výuky online, se dokážou soustředit na učení. Tudíž já osobně před nimi smekám klobouk! I když se Vám možná někdy zdá, že neumějí hned něco podle Vašich představ nebo něco zapomínají, neklesejte na mysli. V hodinách děti fungují a pracují, co jim síly stačí. Čeká nás už v podstatě upevňování probraného učiva. Protože i za těchto podmínek, pracujeme s dětmi podle učebních plánů. Z M nám zbývá nově pouze úvod do učiva zlomků a v ČJ úvod do učiva shody podmětu s přísudkem. Jinak budeme opakovat a procvičovat. Můžete být na ně hrdí! Já jsem!
Tato nekonečná situace je náročná pro nás všechny a nikdo zatím neví, co nás čeká po Velikonocích. Tudíž naberte přes svátky hodně síly, energie ze sluníčka, obalte si nervy velikonočními laskominami a pokud to jen trochu půjde, dopřejte si zasloužený odpočinek. Hlavně ve zdraví!
Krásné Velikonoce!
Gabriela Kopperbergová
8.3.2021
Důležité sdělení
Vážení rodiče, milé děti,
jsme si vědomi toho, že tuto zprávu píšeme na poslední chvíli, nicméně to daná situace vyžaduje. Do školy nám dorazily nové PS na AJ a také dodatečně objednávané PS z M kvůli probíhající distanční výuce. Potřebujeme je nyní samozřejmě urychleně předat do Vašich rukou a zaplatit.
PS z M stojí 31,- Kč. Tuto částku máme ještě k dispozici v našem třídním fondu, proto z něj budou sešity na M uhrazeny. Nicméně PS z AJ stojí 279,- Kč.
Shodou okolností máme zítra s paní učitelkou Karbanovou školení a budeme tudíž ve škole přítomné až do 16:30 hodin. Proto Vás prosím, abyste si ideálně zítra sešity vyzvedli a zaplatili PS z AJ (prosíme o přesnou částku). V jiných dnech je škola většinou otevřena pouze do 13:00 a ne vždy tam jsme my přítomny, což je pro mnohé z Vás komplikované. Proto nabízíme právě zítřejší termín, kdy se s paní učitelkou můžeme prostřídat na výdeji PS v odpoledních hodinách.
Zároveň všechny angličtináře paní učitelka žádá, aby s penězi přinesli veškeré sešity a učebnici z AJ (školní sešity, slovníček, PS + odevzdat starou učebnici).
Zítra můžete přijít kdykoli od 12:30 do 16:30 hodin. Až budete před budovou školy, volejte mně či paní učitelce Karbanové.
V případě dotazů, volejte nebo pište.
S přáním krásného zbytku večera, Gabriela Kopperbergová
28.2.2021
Pozdrav po jarních prázdninách
Vážení rodiče, milé děti,
prázdniny nám utekly jako voda. Doufám, že jste si je všichni užili ve zdraví. Počasí přálo výletům do přírody. Snad jste načerpali ze sluníčka dostatek anergie na následující dny. Zítra se na Vás moc těším opět na online hodinách. Nezapomeňte nařídit budíky! :) V domácích úkolech již máte vložené úkoly na ranní mozkovou rozcvičku před výukou.
S přáním krásného zbytku neděle, Gabriela Kopperbergová :)
19.2.2021
Chyba v online testu
Dobrý den,
omlouvám se, v online-testu se mi vyskytla chyba v zadání a odpovědi. U 4. cvičení lze zaškrtnou pouze jedna odpověď, tudíž, ať zaškrtly jakoukoli správnou možnost, mají bod v pořádku. U otázky čísla 8 byla chybně zadána odpověď. Proto hodnotím individuálně. Na body nehleďte. Píšu individuální zpětné vazby do testu.
S pozdravem, Gabriela Kopperbergová
12.2.2021
Informace k online únikové hře
Vážení rodiče, milé děti,
jak již víte, vložila jsem Vám do domácích úkolů odkaz na únikovou hru - Námořníci Kopperbergovci. Hru je možné spustit kolikrát se Vám zlíbí. Úkoly lze provádět opakovaně do té doby, dokud nenajdete správné řešení.
Děti by se mi měly zapsat na nástěnku na ostrově ve hře do 15:00 hodin (své jméno, příjmení a jak se jim hra líbila). Řešení úkolů mají psát do matematiky školní. Pokud si ale budete chtít hru zahrát s nimi nebo ji budete chtít dát mladšímu či staršímu sourozenci, nemám s tím problém. Pokud vyluští tajné heslo, klidně ať nám své jméno napíše na nástěnku také. Když už je hra vytvořena, ať ji využijete.
S pozdravem, Gabriela Kopperbergová
4.2.2021
Omluva za pozdně vložené zadání
Vážení rodiče, milé děti,
v úkolech je zadána práce na ráno. Omlouvám za pozdní vložení.
S pozdravem, Gabriela Kopperbergová
4.2.2021
Upozornění pro rodiče, jejichž děti navštěvovaly v tomto roce školní družinu
Vážení rodiče,
nevyčerpaná úplata za 1. pololetí školní družiny 2020/2021 bude přeposlána na Váš účet, z kterého je hrazeno školní stravování.
Vychovatelky ŠD
25.1.2021
Vyzvednutí nových pracovních sešitů a informace k výpisu vysvědčení
Vážení rodiče, milé děti,
dnes jsem pro naši třídu připravila k přednímu vchodu do školy štos s novými pracovními sešity. Každý sešit je ode mne nadepsaný jménem i příjmením dětí. Prosím, abyste do konce tohoto týdne (nejlépe co nejdříve) sešit vyzvedli. Přijít může kdokoli z rodinných příslušníků nebo se můžete domluvit mezi sebou a sešity si případně vyzvednout i navzájem.
Co se týká vysvědčení, uzavřela jsem klasifikaci na první pololetí již v minulém týdnu. Dětem jsem známky oznámila. Známky z pololetního vysvědčení budou k vidění ve čtvrtek 28.1.2020 od 10:00 hodin v aplikaci Bakaláři - pololetní klasifikace. Výpis dostanou děti fyzicky až poté, co nastoupí zpět do školy na prezenční formu výuky.
Tento pátek děti nemají v kalendáři výuku, protože je čekají zasloužené pololetní prázdniny.
Příštím týdnem odstartujeme nové pololetí. Zatím to na brzký návrat do školy nevypadá, proto prosím všechny rodiče o občasnou kontrolu technického vybavení dětí - kamery, mikrofony. Pokud nás nepustí v blízké době do školy, budeme muset opět přistoupit k děleným hodinám na zkoušení online. Začnu také hodnotit vypracované samostatné práce - pokud děti nebudou mít práci hotovou v termínu, budu muset případně hodnotit práci nedostatečnou (hlavně u opakujících se případů). Prosím, dbejte také na včasné zasílání úkolů z AJ a NJ.
Přeji pevné nervy a krásný zbytek dne.
Gabriela Kopperbergová
17.1.2021
Informační zprávička k pololetní klasifikaci
Vážení rodiče,
blíží se nám konec prvního pololetí letošního školního roku. Při hodnocení dětí budu vycházet ze známek, které máte všichni možnost vidět v elektronických žákovských (tedy především ze známek z prezenční formy výuky, kdy se děti mohly obvyklým způsobem soustředit na svoji samostatnou práci). Zohledním ale také aktivitu, způsob plnění zadaných úkolů i doplňkových úkolů a přístup dětí k distanční výuce. Tento týden dám ještě některým dětem šanci přezkoušení v případě, že je jejich známka nerozhodná. U některých jsem se již rozhodla sledováním jejich práce v minulých týdnech v daných hodinách.
Výuka tento týden proběhne tedy obvyklým způsobem se všemi přítomnými a po hodinách si vždy nechám někoho na samostatné zkoušení - děti budou v místnosti sami s funkční kamerou a mikrofonem.
V pátek byly všechny děti seznámeny s tím, na co se při zkoušení z jednotlivých předmětů zaměřím.
Co se týká předávání vysvědčení, bude probíhat předávání v souladu s platným krizovým a mimořádným opatřením. Pokud by 28.1.2021 nebylo možné žákům ve škole vydat písemný výpis vysvědčení, zpřístupníme 28.1.2021 náhled klasifikace za 1. pololetí v Bakalářích. Písemný výpis vydáme až po nástupu žáků do prezenčního vyučování.
Nebudeme předbíhat, uvidíme, co si na nás vláda vymyslí v následujících týdnech.
Přeji Vám krásný zbytek neděle.
Gabriela Kopperbergová
|<  <<  2/23    >>  >|

nahoru webmaster