ZŠ Horšovský Týn
třída 5.B

zprávy pro rodiče
|<  <<  29/29  
24.10.2017
Zprávička
Vážení rodiče, připomínám, že na zítra si mají děti přinést vylisované javorové listy. Na prázdniny si budou s sebou brát ručník a úbor na vyprání. V pondělí si vše opět přinesou do školy. S pozdravem, Gabriela Kaufnerová
13.10.2017
Doplnění informací k vycházce
Vážení rodiče, ještě mě napadlo, aby děti měly s sebou pláštěnky (ne deštníky). Mohou ji poté využít i jako podložku. Samozřejmě nezapomeňte také na pití. V případě ranního deště krom níže psaných sešitů dejte do batůžku i penál. Mělo by být ale snad hezké počasí. V úkolech máte informace, co se s dětmi učit v prvouce. S přáním hezkého víkendu, Gabriela Kaufnerová
12.10.2017
Podzimní vycházka
Vážení rodiče, v pondělí 16. 10. 2017 půjdeme s dětmi na podzimní vycházku spojenou s opékáním vuřtů. Mělo by být poslední den hezky. Děti mají přijít sportovně a teple oblečeny. Do batohu si s sebou vezmou přezůvky, čip na obědy, vuřt připravený k opékání s pečivem. Pokud děti vuřty nejedí, dejte jim s sebou jinou svačinu. (V případě, že by v pondělí ráno pršelo, přibalte dětem do batohu k daným věcem učebnici z matematiky a psaní.) S pozdravem, Gabriela Kaufnerová
10.10.2017
Nová zprávička
Vážení rodiče, zítra nezapomeňte připomenout dětem, aby se řádně oblékly. Jdeme do kina za každého počasí. Velkou novinkou je, že děti by měly být od zítřka opět rozděleny do svých tříd.Tudíž děti z 1.C můžete ráno poslat do své původní třídy. S přáním krásného dne, Gabriela Kaufnerová
6.10.2017
Novinky z naší třídy
Vážení rodiče, v pondělí nebudu přítomna ve škole (důvodem jsou promoce). Děti budou mít za mě suplování. Ve středu 11.10. jdeme s dětmi do kina. Platí se 50,- Kč. K zaplacení jsou také čtvrtky a papíry - 60,- Kč. Vše budu hradit z fondu. Zůstatek tedy poté bude 90,-Kč. Co se týká deníčku, nebudu již dětem tisknout každý den lístečky. Pokud budete mít zájem, naleznete deníček zde na stránkách a můžete si příspěvky jako obrázky stáhnout a vytisknout sami. S pozdravem, Gabriela Kaufnerová
4.10.2017
První zkušební zprávička

Vážení rodiče, milé děti, dnešním dnem zahajuji provoz našich webových stránek. Pevně věřím, že jste všichni nalezli odkaz na stránky v notýsku svých dětí a neměli tudíž problém se na ně přihlásit. Při sebemenším problému mne můžete kontaktovat na moji e-mailovou adresu: kaufnerovag@gmail.com.

Máme za sebou s dětmi již celý měsíc. I za tak zdánlivě krátkou dobu jsme se naučili spoustu věcí. Krom učiva, které je ve škole nezbytné, jsme dostali i několik lekcí do života. Navzájem jsme se poznávali, pomáhali si v nesnázích, řešili drobná úskalí, přišli na kloub třídním i celoškolním pravidlům, zorientovali se v prostorách školy a v neposlední řadě jsme vřele přijali mezi sebe v průběhu měsíce i nové spolužáky. Hlavně za to, jakým způsobem se děti dokázaly adaptovat v těchto nelehkých chvílích a vytvořily příjemné zázemí novým dětem, jim patří obrovská poklona. Pracují jako jeden tým, což mi dělá obrovskou radost.

Nyní se pojďme podívat na přehled učiva, které jsme zatím zvládli. Protože Vám denně zasílám po dětech příspěvky do jejich deníčku, kde máte možnost nahlédnout do každodenních aktivit, vezmu to nyní opravdu stručně a zaměřím se spíše na učivo, které je třeba s dětmi doma procvičovat.

V českém jazyce jsme se naučili již mnohé. Umíme již čtyři písmenka. Během tohoto a příštího týdne budou přibývat samohlásky, což znamená, že nás čeká naše první opravdové čtení – čtení slabik. Nezapomeňte na postup čtení, o kterém jsem se Vám zmínila již na rodičovských schůzkách. Důležité je, aby si děti slabiku před přečtením nehláskovaly. Tedy žádné ,,m“ -,,a“ a přečtou ,,ma“. Naopak. První písmenko slabiky si podrží v pusince a přečtou až společně s písmenkem druhým („mmma“). I proto si pod jednotlivými slabikami budeme dopisovat obloučky. Kontrolujte doma pravidelně v textech, zda je děti mají správně zakreslené. Při zavedení nového písmenka se snažíme v jednotlivých slovech určit, zda písmenko slyšíme na začátku, uprostřed nebo na konci slova. Stejně tak, když kroužkujeme písmenko v textu, říkáme si, na jaké pozici v jednotlivých slovech je. Těžší jsou pro děti tzv. mřížky, které se nachází v Živé abecedě u písmen. Někdy je pro děti opravdu obtížné určit, kde se dané písmenko ve slově – tedy i v mřížce – nachází. Mřížky jsou vždy rozděleny na slabiky, kvůli lepší orientaci. Slovo rozkouskujeme na slabiky a pak se lépe určuje, kam které písmenko patří. Ale buďte bez obav, pravidelným pilným cvičením je zanedlouho zvládnou všichni. Vytleskávání a určování počtu slabik nedělá nikomu ve třídě sebemenší problém. S dětmi je ale třeba doma trénovat hláskování slov. Zahrajte si s nimi odpoledne u kafíčka hru „Co se skrývá pod hláskami“ (Pravidla: Vy říkáte: „Najdeme to v kuchyni a je to N-Ů-Ž. Co je to?“ Děti odpoví, co analyzovaly. Poté nechte říkat hádanku děti, aby ony hláskovaly slova a vy hádejte.) Hra je lehká, mnoho času nezabere a děti velmi baví. Z psaní stále trénujeme uvolňovací cviky a včera jsme se naučili psát i první číslici – 1.

V matematice stále pracujeme s čísly 0 – 5, což opravdu většina dětí zvládá bez sebemenších problémů. Umí určit počet, najít správnou číslici, přiřadit číslici k danému počtu předmětů a tento týden jsme se naučili čísla porovnávat. Znají znaménka rovnosti a nerovnosti (pracovní název „zobáček“) a dokážou je správně použít. Doma můžete na procvičenou rozmístit různé kartičky s čísly 0 – 5, děti pak mohou porovnávat, v které místnosti našli větší číslo nebo můžete trénovat zároveň pravolevou a prostorovou orientaci (v pokojíčku bylo vpravo od stolu číslo 5, vlevo číslo 3, číslo vpravo je větší, protože 5 je větší než tři). Nebo pracujte s kartami z desek (děti dostanou znaménka rovnosti a nerovnosti) a nechte je, aby samy tvořily příklady. Je důležité, aby příklady samy četly a tvořili k nim i obrácené (tzn. číslo 5 je větší než číslo 3 a číslo 3 je menší než číslo 5).

V prvouce jsme se věnovali tématu škola. Procvičovali jsme právě prostorovou orientaci. S pravolevou mají některé děti stále problémy, proto je třeba ji trénovat i doma (kdykoli vás napadne). Od tohoto týdne se začneme věnovat přírodě, a to podzimu.

Myslím, že to je poměrně vyčerpávající přehled a hlavně rady, jak děti doma připravovat. Dosavadní pochvala za vzornou přípravu patří nejen dětem, ale hlavně Vám. Jsem ráda, že spolu dokážeme bez problémů spolupracovat a vždy se slušně na všem domluvit. Tento týden také začínají probíhat veškeré zájmové kroužky, tudíž se velmi těším ve čtvrtek na náš třídní kroužek „Hrajeme si spolu“ a nezapomeňte, že končíme až ve 12:25. A co říct na závěr. Jsem velmi ráda, že se mohu věnovat právě těmto dětem, protože mají v sobě velký potenciál. Pomozte mi je i nadále vést k odpovědnosti a slušnému chování k druhým, ať na ně v budoucnu můžeme být ještě více pyšní. Krásný zbytek týdne, Gabriela Kaufnerová

P.S. Moc se omlouvám za pozdní zaslání zprávy. Měla jsem nečekané vyřizování v Praze a přijela jsem bohužel až teď.
|<  <<  29/29  

nahoru webmaster