ZŠ Horšovský Týn
třída 4.B

zprávy pro rodiče
|<  <<  11/18    >>  >|
3.4.2019
Pozvánka na schůzky s rodiči
Vážení rodiče,
ráda bych Vás touto cestou pozvala na čtvrtletní schůzky s rodiči, které se budou konat příští čtvrtek 11.4. 2018. Oficiální začátek by měl být v 16:00 hodin, nicméně mě najdete ve třídě či v kabinetu již od 15:15 hodin. Dělám to hlavně z toho důvodu, aby Ti z Vás, kteří mají na škole více ratolestí, zastihli v klidu všechny ostatní kolegy.
Pevně věřím, že se opět sejdeme v hojném počtu. Moc se na Vás těším.
S pozdravem, Gabriela Kaufnerová
22.3.2019
Přehled vyúčtování třídního fondu od počátku roku
Vyúčtování třídního fondu:
Zůstatek z minulého roku – 181,- Kč
Letošní doplatek – 200,- Kč + 4,- Kč (zůstatek z učebnic)
Celkem: 385,- Kč
Poplatky:
- Sešit na rýsování – 16,- Kč
- Pořadač – 14,- Kč
- Gumovací fólie – 7,- Kč
- Dravci – 80,- Kč
- Divadlo – 45,- Kč
- Filmové představení – 30,- Kč
- Loutkové divadlo – 60,- Kč
- pohádka Čertí brko - 50,- Kč
- muzikálová pohádka Čarodějnický učeň - 60,- Kč
- Akademie ZUŠ - 15,- Kč
Doplacení do fondu 200,- Kč
Aktuální zůstatek: 208,- Kč
V pondělí k nám budou připojeni pro nepřítomnost paní učitelky Páleníkové děti z 1.A.
S pozdravem, Gabriela Kaufnerová
15.3.2019
Důležitá informace na pondělí 18.3.
Vážení rodiče, v pondělí nebudu ze zdravotních důvodů přítomna ve škole. Děti tedy budou na tento den rozděleny jako tradičně do 2.A a 2.B. Dělení dle prvních tříd zůstává. Do 2.A : Ondra, Osky, Gábi, Terka, Verča, Míša, Péťa, Páťa, Eliška a Kristý
Do 2.C: Filip, Vojta, Šárka, Tomáš, Viky, Vojta, Vanesa, Vlasta, Daník D., Daník S. a Nikča
V 2.A mají první hodinu TV, takže se ihned ráno převléknou do úboru. S pozdravem, Gabriela Kaufnerová
13.3.2019
Novinky z naší třídy a doplatek do fondu
Vážení rodiče,
předem Vám chci ještě dodatečně poděkovat za spolupráci v 1. pololetí 2. třídy a probíhající čtvrtletí. Veškeré informace o prospěchu Vašich dětí jste se dozvěděli ze slovního hodnocení, které bylo přiloženo k vysvědčení. Dlouho tudíž nebylo nutné psát nějaké delší zprávy.
V druhém pololetí jsme se v matematice začali věnovat hlavně počítání do 100 s přechodem přes desítku. Zatím pilujeme sčítání, nicméně odčítání se kvapem blíží. Je nutné, aby děti zvládaly bezchybně počty do 20, poté jim počty do 100 nečinní žádné potíže. Hodně trénujeme také zápisy a řešení slovních úloh. Je potřeba vést děti také k přesnému rýsování a znalostem základních geometrických pojmů a dovedností. Na geometrii máme vyhrazenu jednu hodinu týdně - v pátek. Proto je nutné ji o to více opakovat i v domácí přípravě.
V ČJ se věnujeme hlavně dělení hlásek a pravopisu po měkkých a tvrdých souhláskách. Dále je třeba správně psát ů/ú a používat hláskovou stavbu slov. Brzy nám k přibudou také velká písmena nejen ve vlastních jménech osob a zvířat, ale také měst, obcí a řek.
V prvouce jsme se zaměřili v druhém pololetí zatím zejména na lidské tělo a hodiny. Podrobnější informace o jejich trénování jsem již zmínila v domácích úkolech. V dalších hodinách se budeme věnovat opět více přírodě - poznávání rostlin a živočichů. Nicméně hodiny a časové údaje budeme neustále opakovat.
Dost mě zlobí, že se děti doma na prvouku, geometrii a celkově obecné učivo (viz dělení hlásek) moc nepřipravují. Projevuje se to také v prospěchu. Děti si z hodin sice odnesou dost znalostí, ale pokud mají méně hodin týdně, snadno je bez opakování zapomenou. Je třeba si je opravdu alespoň den předem připomenout. Spoléhám, že na děti více dohlédnete. Samozřejmě se to týká jednotlivců. Ale stále jich přibývá. Dále bych Vás také chtěla poprosit, abyste dětem kontrolovali sešity a pokud jim nějaký dochází, pořídili jim nový.
Nastává opět čas, kdy nám dochází finance v třídním fondu. Vyúčtování přiložím. Vzhledem k tomu, že nás již příští úterý čeká další akce v kině - Akademie ZUŠ, ráda bych od Vás vybrala opět poplatek 200,- Kč. Nově bych také zavedla sešit na AKTIVITY - stejný jako na prověrky. S dětmi si tyto informace zítra zapíšeme do notýsku.
S pozdravem, Gabriela Kaufnerová
30.1.2019
Zítra končí děti jako obvykle ve 12:30 hodin
Vážení rodiče,
zítra se koná kroužek Hrajeme si spolu stejně jako obvykle. Jen půjdou děti na oběd po 4. vyučovací hodině a poté se vrátí zpět do třídy.
S pozdravem, Gabriela Kaufnerová
24.1.2019
Připomenutí
Vážení rodiče, milé děti,
na zítra připomínám z minulého týdne slíbený test z geometrie. Nezapomeňte se dobře připravit.
S pozdravem, Gabriela Kaufnerová
18.12.2018
Informace k opakovacímu testu z M
Vážení rodiče,
děti si dnes vzaly domů k podpisu své práce z matematiky. Každé cvičení je oznámkované zvlášť, abyste se mohli zaměřit přímo na učivo, ve kterém mají Vaše děti případné mezery. Celková známka je brána podle klasického bodového systému. Děti, které mají známku s !, budou mít v ŽK zapsanou známku horší, protože se nesmí do ŽK dávat mínusy. Nicméně u sebe je samozřejmě poznamenané mám.
Ve čtvrtek a v pátek dětem odpadá 5. vyučovací hodina. Tudíž bude vyučování v těchto dvou dnech končit v 11:30 hodin. Informace prosím zítra podepište v notýsku.
Děkuji za Vaši spolupráci.
S pozdravem, Gabriela Kaufnerová
15.12.2018
Vánoční stromeček a jiné informace
Vážení rodiče,
Vánoce se nám kvapem blíží, a tak je na čase si ozdobit stromeček i u nás ve třídě. Pokud máte možnost, budu ráda, když opět pošlete po dětech pár ozdob.
Dále bych Vás chtěla poprosit, abyste sledovali, jestli není třeba dětem pořídit nové sešity. Často jim nyní dochází. U ČJ Š budu ráda, když si ponechají i starý sešit a k němu ze zadní strany přilepí nový. Je to z toho důvodu, že tam mají poznámky např. k druhům vět, tak aby se mohly učit. Na příští týden budu ráda, pokud si děti přinesou již i velký sešit na rýsování (bez linek).
Na pondělí mají děti přislíbený test z M. Objeví se tam počty, geometrie - tělesa, tvary, body, přímé čáry (jako v učebnici) a slovní úloha. Z ČJ budu do středy také zkoušet z druhů vět. Měly by je umět vyjmenovat, určit i vymyslet.
Ve čtvrtek půjdeme do kina na pohádku Čertí brko a v pátek budeme mít celý den třídnické hodiny. 5. vyučovací hodina bude odpadat, což si ještě zapíšeme do notýsků.
S přáním krásného víkendu, Gabriela Kaufnerová
5.12.2018
Zítřejší hodina kroužku Hrajeme si spolu odpadá
Vážení rodiče,
zítra dětem odpadá kroužek - tedy 5 vyučovací hodina.
4.12.2018
Informace pro tento týden
Vážení rodiče, milé děti,
bohužel nebudu ve škole zřejmě až do příštího pondělí ze zdravotních důvodů přítomna. Děti by měly mít hodiny plně odsuplované, rozdělené nebudou. Pokud by některé z dětí onemocnělo, zjistěte si prosím informace o doplnění učiva od spolužáků. Doufám, že nám zítra čerti nikoho neodnesou do pekla. Fotografie ze zítřejší nadílky se pokusím zajistit. Přeji Vám všem, ať Vám Mikuláš nadělí spoustu dobrot a hlavně vitamínů.
S pozdravem, Gabriela Kaufnerová
|<  <<  11/18    >>  >|

nahoru webmaster