ZŠ Horšovský Týn
třída 3.B

domácí úkoly
|<  <<  3/25    >>  >|
8.11.2019
Český jazykPro chybějící: Čj - uč. str. 34-37 (ústně), M PS str. 39, 19/1, procvičovat násobení, dělení, slovní úlohy, v Prv - opakovat budovy H.Týn, začali jsme světové strany (uč. str. 16 - směrová růžice), dále z Čj napsat vyprávění o knize na papír (příští trýden si jej budeme zapisovat do čt. deníku), přinést hrací kostku
5.11.2019
Český jazykPro chybějící: v uč. ČJ str. 52 -54, u cvičení 53/1 si zkusit určit slovesa, podstatná jména a přídavná jména. Z M stále opakovat násobení, dělení, řešení slovních úloh a příklady se závorkami. Přinést vyprávění o knize.
4.11.2019
MatematikaPro chybějící: doplnit v M PS str.18 (celou), opakovat násobení a dělení 0 - 5, rozpoznávání sudých a lichých čísel, z Čj opakovat rozpoznávání podstatných jmen, přídavných jmen a sloves.
1.11.2019
MatematikaPro chybějící: doplnit v M PS pouze str.18/1-4 (opakujeme sudá a lichá čísla), vzadu v geometrii pak stranu s "body" (cvičení 3-7), v Uč. ČJ jsme dokončili spodobu ž/š a h/ch (Omlouvám se, že nepíšu čísla stránek, zapomněla jsem učebnice ve škole.) Věřím, že to naleznete. Jinak jsme dělali převážně pracovní listy k Halloweenu. V PRV jsme se věnovali historickým budovám města Horšovský Týn. Na příští týden si děti mají opět přinést povídání o knize.
25.10.2019
Český jazykPro chybějící : doplnit v Pocetniku celou str. 4, v PS M str. 37 a str. 38/1,2. V Čj uč. Jsme procvicili cvičení na s podobu ď/ť a v/f. V prvouce jsme se bavili o historii města a významných budovách v něm. Za Dú na prázdniny mají list do měsíčního deníčku téma - Žiju s.... Mají napsat 7 vět, o tom, jak, s kým a kde žijí. Jací jsou členové rodiny... Dále si mají z Přehledníčku procvičit, jak poznat jednotlivé druhy slov - podstatná, přídavná jména, slovesa, spojky a předložky. Z matiky procvičovat dělení a násobení do 5. Krásné prázdniny!
18.10.2019
Český jazykPro chybějící: doplnit v M vše do str. 15, opakovat násobky 2-5, v geometrii doplnit v M PS str. 36 - 37/2, v ČJ si udělat ústně či na fólii cvičení 46/3a, v Čítance si mohou přečíst str. 25 - 28, v PRV doplnit poznámky od spolužáků a opakovat dopravní značky (přečíst v uč. str. 8-9)
3.10.2019
MatematikaPro chybějícího Daniela: doplnit v M PS 10/1-5, procvičovat násobky 0 - 5, v ČJ procvičovat spodobu, druhy vět, uč. str. 22/1 - ústně, v PRV PS doplnit str. 11. Na zítra či na pondělí přinést vyprávění o knize.
24.9.2019
Český jazykPro chybějící: doplnit v M PS - str. 8/1,2,4, v M uč. si zkusit na fólii str. 12/3,4,5, a 13 (celou str.), v ČJ uč. si ústně udělat 15/1,2,3 a 17/1a,b, do ČJ domácího přepsat 16/4a, v Čítance přečíst str. 13 - 14 a v PRV se naučit svoji adresu. Na zítra si mají donést fotografii rodiny.
20.9.2019
Český jazykPro chybějící: doplnit v M PS str. 35/1,2, do M domácího udělat cvičení z uč. str. 12/2, v ČJ uč na fólii cvičení 14/5 a 15/6a z PRV dopnit v PS str. 10- osmisměrka.
17.9.2019
Český jazykPro Míšu: v uč. M si ústně udělat stránku 10, v M PS doplnit vše do str. 6, v uč ČJ str. 11/3, str. 13/2a,b do čj domácího. Děti budou opět zkoušené z opakování na dělení hlásek - viz Přehledníček, v Čítance přečíst str. 10 -12. V PRV si mají opakovat dny, měsíce, roční období a části dne. Budou psát písemný test. V PS PRV doplnit str. 6 (mimo malování plodin)
|<  <<  3/25    >>  >|

nahoru webmaster