ZŠ Horšovský Týn
třída 4.B

zprávy pro rodiče
|<  <<  14/20    >>  >|
1.11.2018
Organizace - Juniorfest
Vážení rodiče,
jak jste již od dětí dnes zjistili, zítra proběhne první zkouška na Zámku H. Týn od 13:00 hodin. Z důvodu lékařského vyšetření se nemohu bohužel zúčastnit. Děti budou odcházet z budovy školy v 13:00 hodin v doprovodu paní učitelky Věry Táborské. Sraz dětí je v šatně. Zkouška bude probíhat přibližně hodinu. Předpokládaný konec je cca v 14:14 hodin. Prosím, abyste mi na lístečkách zakroužkovali způsob odchodu dětí od zámku.
Další důležitou informací je rezervace lístků na představení. Každé z účinkujících dětí budou mít na své jméno rezervovány 2 lístky (zdarma). Ty si můžete vyzvednout nejpozději půl hodiny před zahájením představení. Pokud by měl někdo zájem o více lístků, musíte si je rezervovat osobně (za cenu vstupného) na této adrese: https://www.juniorfest.cz/cs/akce/doprovodne-akce/andelske-setkani-s-jirim-strachem/0/139
Děkuji za Vaši spolupráci,
Gabriela Kaufnerová
25.10.2018
Juniorfest
Vážení rodiče,
dnes jsme si s dětmi nastínili scénář představení. Vybrané děti - Péťa, Gábi, Verča, Nikča, Páťa, Oskar, Filip, Vojta, Terka a prozatím Ondra, si dnes odnesly domů lístečky s větičkami, které se mají naučit a také souhlasy Vám k podpisu. Souhlasy je nutné poslat mi zpět co nejdříve (nejlépe zítra), abych mohla případně říci jiným dětem, kdybyste v daném termínu nemohli. Připomínám, že se jedná o sobotní odpoledne - 10. listopadu 2018. Na lístečkách s větami mají také určeno, zda jsou andílci či čerti. Bude tedy potřeba zajistit pro ně kostýmy. Nemusí být nijak složité.
Podrobnější informace bych Vám zavolala nebo napsala. V případě potřeby se na mě můžete samozřejmě kdykoli obrátit.
S pozdravem, Gabriela Kaufnerová
24.10.2018
Informace k Juniorfestu
Vážení rodiče,
jak Vás již děti jistě informovaly, mají možnost se se mnou zúčastnit MFF Juniorfest. Akce, které by se účastnily probíhá mimo vyučovací dobu. Tudíž si vyberu 10 dětí ze třídy, hlavně dle chování, schopnosti přednesu a zpěvu. Jmenný seznam zveřejním zde zítra. Vybrané děti si pak domů ponesou souhlasy, které bude potřeba od Vás podepsat. S sebou si také ponesou něco málo k naučení pro představení.
Konkrétně se jedná o akci předávání zlaté rafičky režisérovi dětských filmů a pohádek (např. Anděl Páně) Jiřímu Strachovi. S tím se v rámci akce samozřejmě děti osobně setkají. Spolu s ním budou přítomni jako hosté ještě další herci. Děti by se při této příležitosti podílely na scénáři, který jsme pro tento slavnostní večer vymýšlely s několika kolegyněmi. Představení by se konalo na Zámku Horšovský Týn v sobotu 10. listopadu od 14:00 hodin. Schůzka s dětmi bude ale určitě již minimálně hodinu předem.
Podrobnější informace pak poskytnu vybraným dětem a jejich rodičům.
S pozdravem, Gabriela Kaufnerová
6.10.2018
Shrnutí důležitých informací
Vážení rodiče,
předně Vám mnohokrát děkuji za obratem poslané souhlasy s poskytováním některých osobních údajů Vašich dětí (fotografií,…).
První měsíc druhého ročníku je za námi. Děti se velice hbitě zhostily svých školních povinností. V českém jazyce se nově začaly učit rozpoznávat samostatně skupiny hlásek dy/ty/ny a di/ti/ni, což je na sluchovou analýzu zpočátku velice náročné a je třeba to neustále procvičovat, aby se jejich rozpoznávání zautomatizovalo. Dobré je samostatné hlasité čtení, ale i naslouchání. U skupin hlásek dě/tě/ně/bě/pě/vě/mě je důležité, aby si začaly uvědomovat rozdíl mezi psanou podobu od vyslovované (např. pěkný – slyšíme , ale píšeme pě). V nejbližší době se začneme učit také pravopis vlastních jmen.
V matematice pilujeme sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku. Zpočátku jsme si příklady znázorňovali pomocí počítadla a malovaných kuliček, od čehož jsme poměrně velmi brzy díky píli Vašich dětí mohli ustoupit. Nyní provádí sčítání a odčítání nejčastěji pomocí rozkladů. Nicméně většina dětí již zvládá počty obratně i zpaměti, čehož chceme samozřejmě pomalu docílit u všech.
Aby se děti pravidelně setkávaly také s geometrií, rozhodla jsem se, že ji zavedeme do hodin matematiky každý pátek. V tento den je nutné, aby děti měly u sebe základní rýsovací potřeby – ořezanou tužku č. 3 a pravítko (stačí prozatím krátké). Sešity mají již ve třídě ode mne.
V hodinách prvouky jsme se zpočátku věnovali opakování učiva z prvního ročníku. Je nezbytně nutné, aby děti věděly základní informace o sobě – datum narození, bydliště, jména rodičů, případně sourozenců. Dále by z prvního ročníku měly neustále opakovat a znát dny v týdnu, měsíce roční období a hodiny (čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá).
Nově jsme si začali vyrábět knihu o jednotlivých ročních období – nyní podzimu. Proto si mohou děti z časopisů vyhledávat nejrůznější obrázky týkající se podzimu, lisovat malé listy a následně je použít do knížky (formát A5).
DŮLEŽITÁ ŽÁDOST – Pravidelně prosím podepisujte dětem jednotlivé sešity (do některých píšeme z obou stran) a dělejte s nimi případné opravy. Kontrolujte také dětem pravidelně penály, aby měly ořezané tužky a funkční psací potřeby. KONTROLU SEŠITŮ S VAŠIMI PODPISY A OPRAVAMI BUDU KONTROLOVAT KAŽDÝ PÁTEK.
Poslední informace se týká páteční školní akce – Přehlídka dravců v ceně 80,- Kč. Částka bude hrazena z fondu.
Děkuji za Vaši spolupráci. S přáním krásného víkendu, Gabriela Kaufnerová
3.10.2018
Páteční zkrácené vyučování
V pátek 5. října odpadá dětem 5. vyučovací hodina z důvodu konání voleb v budově školy. Zítra si tuto informaci napíšeme s dětmi do notýsku. Prosím, podepište tuto informaci ihned zítra odpoledne. Děkuji, Gabriela Kaufnerová
3.10.2018
Informace o zítřejší besedě v knihovně a kroužku
Vážení rodiče,
zítra začíná kroužek naší třídy - Hrajeme si spolu. Prosím rodiče Tomáška, Elišky, Nikolky a Danečka Duby, aby poslali ještě podepsaný zápisový lístek. Zatím jsem dostala od dětí jen původní lísteček o předběžném zájmu. Kroužek se bude konat každý čtvrtek 5. vyučovací hodinu, kde si s dětmi budeme hrát opět sociální hry a utužovat tak dobré vztahy v třídním kolektivu.
Mimo kroužku nás také čeká návštěva knihovny od 8:15 hodin, kde nás čeká beseda. Jde se i v případě špatného počasí. Proto vhodnou obuv na ven a případně deštníky.
S pozdravem, Gabriela Kaufnerová
26.9.2018
Informace o zítřejší DRAKIÁDĚ
Zítra 27.9. půjdeme s dětmi po první vyučovací hodině pouštět draky. S sebou do školy si nesou pouze batůžek a v něm - přezůvky, čip na obědy, psací potřeby (stačí tužka a pero), svačina, pití, pláštěnka. Je možné i opékání vuřtů. Kdo by měl zájem, přinese si vuřty místo svačiny.Draky si mohou přinést pouze děti, které je umí pouštět samostatně. Vyučování končí jako obvykle v 11:30 hodin. V případě nepříznivého počasí (deště), zůstaneme ve třídě.
S pozdravem, Gabriela Kaufnerová
17.9.2018
Pátek 21. 9. 2018
Vážení rodiče,
z důvodu oslav 60. výročí založení školy budou mít děti tento pátek 21.9. 2018 zkrácené vyučování do 11:30 hodin.
S pozdravem, Gabriela Kaufnerová
14.9.2018
Poplatky hrazené z třídního fondu
Vážení rodiče,
tento týden jsem obdržela již slíbené zboží - papírové pořadače a sešity na rýsování, které jsem dětem objednala. Sešit s tečkovanou sítí stál 16,- Kč a papírový pořadač 14,- Kč. Z fondu jsem tedy každému dítěti odebrala celkem 30,- Kč. Nynější zůstatek ve fondu je tedy 151,- Kč.
Papírové pořadače děti využijí ve škole na sešity, které nebudou zrovna potřebovat doma. Ulehčíme jim tak od zbytečně těžkých aktovek. Dokonce je využijeme i v hodině výtvarné výchovy, během níž si pořadač ozdobí.
S přáním krásného víkendu, Gabriela Kaufnerová
13.9.2018
Důležitá sdělení
Vážení rodiče,
dnes jsme si s dětmi nalepili do notýsků důležitou informaci, která se bude týkat všech pátků. Děti budou každý pátek chodit na obědy již po 4. vyučovací hodině. Tam si je poté po 15 minutách vyzvednu a půjdeme zpět do třídy. 5. vyučovací hodiny tak bude končit o pět minut déle - v 12:30 hodin.Toto sdělení musí mít děti podepsané.
Dále bych Vás chtěla poprosit, abyste opravdu denně kontrolovali dětem v notýsku zadání DÚ. Přestože je mají zapsané, bojujeme u některých se zapomínáním.
Zájmové kroužky, na které jste děti již přihlásili nebo vyjádřili předběžný zájem o ně, začnou od října.
Na zítra pak připomínám, že mají mít děti s sebou 2 malé vylisované listy.
Mnohokrát děkuji za Vaši spolupráci, Gabriela Kaufnerová
|<  <<  14/20    >>  >|

nahoru webmaster